หน้าหลัก

>

หลักสูตรทั้งหมด

>

เสริมทักษะ | หลักสูตร Microsoft Office 3 in 1

หลักสูตร Microsoft Office 3 in 1

หลักสูตร Microsoft Office 3 in 1

สอนทุกอย่างในโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ตั้งแต่ 0 จนเป็นมือโปร

สอนโดย อ.ทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

ทฤษฎีและเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรม

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เริ่มเรียนตั้งแต่การแนะนำเครื่องมือต่างๆในโปรแกรมที่ต้องใช้ และความรู้พื้นฐานของโปรแกรมต่างๆที่ทุกคนต้องรู้ เช่น Excel การจัดรูปแบบเซลล์ให้เหมาะกับเนื้อหา, PowerPoint การทำงานสไลด์, Word การใช้บานหน้าต่างทำงาน (Navigation Pane)

เรียนเจาะลึกของแต่ละโปรแกรม

คุณจะได้ฟังก์ชันที่สำคัญที่ทุกบริษัทต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็น Excel การทำงานกับวันที่ เทคนิคการตรวจสอบว่าเครื่องของเราใช้รูปแบบของวันที่แบบใด การคำนวณใน Microsoft Excel, PowerPoint เทคนิคการสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจ, Word การทำงานกับข้อความ หรือ การจัดรูปแบบเอกสาร

ลงมือปฏิบัติ พาทำแบบละเอียดทีละขั้นตอน

ไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่เข้าใจหรืออาจารย์จะสอนเร็วจนตามไม่ทัน เพราะอาจารย์จะพาทำทุกเครื่องมือ ทุกรูปแบบ อย่างช้าๆ แบบ Step by step และยังสามารถ ปรึกษา-สอบถามกับอาจารย์ผ่านทาง Line OA ได้ตลอดเวลา

นำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

Excel การทำงานกับกราฟ Pivot Table & Pivot Chart การทำตารางสรุปข้อมูล, Powerpoint ประยุกต์การทำงานกับรูปภาพ ตาราง SmartArt และแผนภูมิ และ Word เทคนิคการทำรายงานฉบับรวดเร็ว ทำ 10 ได้ 100

ทักษะที่คุณจะได้รับ

microsoft office
Microsoft word
Microsoft excel
Microsoft Power point
การสร้าง Chart
ทำ Presentation
นำเสนองาน
การจัดรูปแบบ Format Cell
การจัดการว่าจะต้องป้อนเป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ.
การ Lock Cell โดยใช้เครื่องหมาย $
สูตรการคำนวณใน Microsoft Excel
การประยุกต์คำนวณ
Conditional Formatting
เครื่องมือในการแยกตัวอักษรออกเป็นคอลัมน์
เทคนิคการทำเลขรันอัตโนมัติใน excel
การเรียงข้อมูลตามลำดับ (Sorting)
การอ่านค่าจาก Pivot Table
เทคนิคการสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจ
การเลือกใช้สีในการสร้างงานนำเสนอ
การทำงานกับรูปภาพ ตาราง SmartArt และ แผนภูมิ
การสร้าง SmartArt
เทคนิคการค้นหาเสียงจาก Internet แบบฟรีๆ
การสร้างและจัดการ Animation
เทคนิคการตั้งค่าแบบอักษร
การปรับรายการเอกสารให้เข้าใจง่าย
เทคนิคการแทนที่ข้อความ และการแทนที่รูปแบบต่างๆ
การจัดการรูปแบบเอกสาร
เทคนิคการสร้างลายน้ำเพื่อป้องกันการ copy
การจัดการกับรูปภาพ และตาราง
การแทรกรูปภาพแบบต่างๆ
การแทรกสมการและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
เทคนิคการแทรกสารบัญ
ตรวจสอบการสะกดคำและไวยกรณ์
การบันทึกและการพิมพ์
การบันทึกงานในรูปแบบต่างๆ
การจัดการการพิมพ์ให้หลากหลาย
การสร้างและการแก้ไข Pivot Table
การอ่านค่าจาก Pivot Table
Pivot Chart Report
การทำสรุปผลข้อมูลด้วย (Sub Total)
การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วย Data Validation
เทคนิคการทำเลขรันอัตโนมัติ

บริษัทชั้นนำ นำเสนอหลักสูตร Microsoft Office 3 in 1 นี้ให้กับพนักงาน

หลักสูตรนี้ได้รับเลือกเป็นชุดหลักสูตร ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ

1,999 บาท

5,999 บาท

ส่วนลด 66%

สมัครเรียนสอบถามรายละเอียด

ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้

20 บทเรียน

Beginner to Expert

เข้าถึงเนื้อหาตลอด 24 ชม.

ถาม-ตอบเนื้อหาที่เรียนได้

ใบรับรองจบหลักสูตร

รายละเอียด

ในยุคปัจจุบัน ในหลาย ๆ บริษัทมักจะเขียนคุณสมบัติของผู้สมัครในการประกาศรับสมัครงาน ถึงคุณสมบัติด้านโปรแกรม Microsoft Office แต่ถ้าจะต้องไปลงเรียนในหลักสูตรเต็มก็คงจะไม่เอื้ออำนวยด้วยเวลา หรือราคาค่าคอร์สแสนแพง ทางสถาบันจึงได้คิดหลักสูตร Microsoft Office คอร์สเดียวมีถึง 3 โปรแกรมแบบคุ้มๆ คัดมาเน้น ๆ กับสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้ แบบที่สามารถใช้งานได้จริง

เนื้อหาใน หลักสูตร Microsoft Office 3 in 1

โปรแกรมที่ 1 : Microsoft Excel

1. ส่วนประกอบของ โปรแกรม Microsoft Excel

2. การจัดรูปแบบเซลล์ให้เหมาะกับเนื้อหา (Formatting Cell)
     • การจัดรูปแบบ Format Cell
     • การคัดลอกรูปแบบด้วยความรวดเร็ว

3. การทํางานกับวันที่
     • เทคนิคการตรวจสอบการว่าเครื่องของเราใช้รูปแบบของวันที่แบบใด
     • การจัดการว่าจะต้องป้อนเป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ.

4. การคํานวณใน Microsoft Excel
     • เครื่องหมายการคํานวณ
     • การอ้างอิง Cell, Worksheet
     • การ Lock Cell โดยใช้เครื่องหมาย $
     • สูตรการคํานวณใน Microsoft Excel ได้แก่ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, BAHTTEXT
     • สูตรการทํางานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, DATE
     • การประยุกต์คํานวณ หาวันครบกําหนด อายุงาน คํานวณโบนัสด้วย IF
     • สูตรการคํานวณที่ซับซ้อน เช่น IF, SUMIF(), COUNTIF(), VLOOKUP() เป็นต้น
     • การเชื่อมโยงสูตรข้าม Worksheet

5. การประยุกต์การตกแต่งข้อมูลด้วย Conditional Formatting
     • การตั้งค่า Highlight, Database, Iconset (สรุปเงินเดือน)
     • การตรวจสอบสต๊อกโดยนําเสนอเป็น Icon
     • การกําหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting
     •ใช้สําหรับการแสดงผลข้อมูลโดยใช้สีสันต่าง ๆ ตามเงื่อนไข เช่น หากสินค้ามีสต๊อก ตํ่ากว่าเกณฑ์ให้แสดง
ไฮไลท์สีแดง
     • การแจ้งเตือนการสั่งซื้อด้วยเมื่อจํานวนสินค้าตํ่ากว่าจุดสั่งซื้อ

6. Tips เทคนิคการทํางานกับ Microsoft Excel
     • เครื่องมือในการแยกตัวอักษรออกเป็นคอลัมน์ (Text to Column)
     • เทคนิคการสร้างลิสต์รายการอัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ตลอดเวลา
     • เทคนิคการคัดลอกสูตรอย่างรวดเร็ว แม้เป็นแสนรายการ ก็สามารถทําได้อย่างรวดเร็ว
     • เทคนิคการทําเลขรันอัตโนมัติ
     • เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ให้เพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว เช่น เทคนิคการ Copy งาน เทคนิคการเลื่อน Cell เทคนิคการใส่สูตร Shortcut ที่ทํางานทํางานได้รวดเร็ว
     • Shortcut Key ที่จําเป็นต่อการทํางาน เพื่อให้ทํางานได้ไวยิ่งขึ้น เช่นการ Navigation, Selection เป็นต้น

7. การทํางานกับข้อมูล ในการใช้งาน Microsoft Excel สําหรับผู้ที่ทํางานกับ Excel ย่อมมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตรงนี้จะมีเทคนิคที่ช่วยในการจัดการกับข้อมูล จํานวนมาก ๆ ให้ง่ายขึ้น
     • การเรียงข้อมูลตามลําดับ (Sorting)
     • การกรองข้อมูล (Filter) ด้วย Auto Filter
     • การกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
     • Top 10 กําหนดการกรองข้อมูล 10 รายการสูงสุด/ตํ่าสุด
     • เทคนิคเพื่อกําหนดการกรองข้อมูลให้ได้ตามต้องการ
     • การทําสรุปผลข้อมูลด้วย (Sub Total)
     • ใช้สําหรับการสรุปผลโดยแสดงผลสรุปข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ผลรวม ค่าเฉลี่ย จํานวน หรือค่าทางสถิติตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ
     • การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วย Data Validation
     • ใช้สําหรับการป้องกัน และเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมูลให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ทําเป็น List ให้เลือก แทนที่จะพิมพ์ข้อมูลเอง และหากกรอกค่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเตือนกับผู้ใช้งาน

8. Pivot Table & Pivot Chart มีประโยชน์สําหรับการทําตารางสรุปผลข้อมูล เพื่อนําเอาข้อมูลดิบ มาสรุปผลให้ดูง่ายขึ้น ซึ่งในการอบรมจะพูดถึงการเตรียมข้อมูลและแนวคิดในการดูข้อมูลเพื่อนํามาสรุปผล และ การดูข้อมูลในมิติ (Dimension) ต่าง ๆ ในรูปแบบตาราง และ กราฟ
     • ความหมายและประโยชน์ของ Pivot Table
     • Pivot Table กับการสรุปข้อมูล
     • การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
     • การสร้างและการแก้ไข Pivot Table
     • การอ่านค่าจาก Pivot Table
     • Pivot Chart Report
     • การสร้าง Chart ในรูปแบบต่าง ๆ
     • การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการ

9. การกําหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security) เราจะแนะนําการป้องกันการเปิดอ่านไฟล์การป้องกันการแก้ไขไฟล์ซ่อนสูตร ล็อกเซลล์ที่ไม่ต้องการให้แก้ไข โดย Excel มีความสามารถด้านความปลอดภัยหลายระดับโดยหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน
     • การกําหนดรหัสผ่านให้ไฟล์ Excel
     • การป้องกัน Worksheet & Workbook (Protect Sheet, Protect Workbook)
     • การป้องกันไม่ให้เห็นสูตร และการป้องกันไม่ให้แก้ไขใน Cell ที่ต้องการ (Lock and Hidden)

โปรแกรมที่ 2 : Microsoft PowerPoint

1. เริ่มต้นใช้งาน Microsoft PowerPoint

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างงานนำเสนอ
     • เทคนิคการสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจ
     • การเลือกใช้สีในการสร้างสรรค์งานนำเสนอ

3. การทำงานกับสไลด์
     • การเพิ่ม ลบ สไลด์
     • การปรับรูปแบบสไลด์
     • การใส่เลขสไลด์และข้อความในแต่ละสไลด์

4. การทำงานกับรูปภาพ ตาราง SmartArt และ แผนภูมิ
     • การแทรกและตกแต่งรูปภาพ
     • การแทรกรูปภาพออนไลน์
     • การแทรกตาราง
     • การแทรกแผนภูมิชนิดต่าง ๆ
     • การสร้าง Screenshot
     • การสร้าง SmartArt

5. หลักการรับมือกับความผิดพลาด (Crisis Mangement)
     • การแทรกวิดีโอ
     • การแก้ไขวิดีโอ
     • การแทรกวิดีโอออนไลน์
     • การแทรกเสียง
     • เทคนิคการค้นหาเสียงจาก Internet แบบฟรีๆ

6. การทำงานกับรูปร่างอัตโนมัติ
     • การแก้ไขรูปร่างอัตโนมัติ
     • การใส่รูปภาพในรูปร่างอัตโนมัติ
     • การแทรกข้อความใรรูปร่างอัตโนมัติ

7. การทำงานกับ Transitions

8. การทำงานกับ Animation
     • การสร้างและจัดการ Animation ต่างๆ
     • การสร้างและจัดการ Trigger

9. การบันทึก
     • การบันทึกไฟล์ให้รูปแบบตัวหนังสือไม่เปลี่ยนเวลาไปเปิดเครื่องอื่น
     • การบันทึกไฟล์รูปแบบต่าง ๆ

10. การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security)
     • การกำหนดรหัสผ่านให้ไฟล์ PowerPoint

โปรแกรมที่ 3 : Microsoft Word

1. เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word
     • บานหน้าต่างทำงาน (Navigation Pane)

2. การทำงานกับข้อความ
     • เทคนิคการตั้งค่าแบบอักษร เพียงครั้งเดียวและสามารถใช้ได้ตลอดไป
     • การปรับรายการเอกสารให้เข้าใจง่าย
     • เทคนิคการทำให้ข้อความตรงกันเมื่อกด tab ครั้งเดียว
     • เทคนิคการแทนที่ข้อความ และการแทนที่รูปแบบต่าง ๆ
     • เทคนิคการเรียงข้อมูลให้เรียงตามพจนานุกรม

3. การจัดการรูปแบบเอกสาร
     • การเปลี่ยนขนาดกระดาษและจัดรูปแบบกระดาษ
     • การเปลี่ยนระยะห่างย่อหน้าและระยะห่างระหว่างบรรทัด
     • การกำหนดให้เอกสารขึ้นหน้าใหม่แม้จะเหลือพื้นที่ก่อนหน้าเยอะ
     • การสร้างคอลัมน์
     • เทคนิคการสร้างลายน้ำเพื่อป้องกันการ copy
     • เทคนิคการแทรกเลขหน้า แต่ไม่ต้องการให้หน้าแรกปรากฏเลขหน้า
     • เทคนิคการแทรกเลขหน้า แต่ไม่ต้องการให้เริ่มนับหน้าแรกเป็นหน้าที่ 1

4. การจัดการกับรูปภาพ และตาราง
     • เทคนิคการทำหัวตารางให้ปรากฏในหน้าถัดไป เมื่อตารางเกินหน้า
     • เทคนิคการคำนวณอย่างง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข
     • การแทรกรูปภาพแบบต่าง ๆ
     • การจัดการรูปภาพให้สวยงาม
     • การแทรกสมการและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
     • เทคนิคการแทรกตารางจาก Excel อย่างรวดเร็ว

5. การอ้างอิง
     • การแทรกสารบัญเพียงคลิกเดียว
     • สร้างการอ้างอิงตามแบบ APA หรือ IEEE โดยง่ายดาย
     • การสร้างคำอธิบายรูปภาพ ตาราง
     • สร้างการอ้างอิงเชิงอรรถ

6. การตรวจสอบเอกสาร
     • ตรวจสอบการสะกดคำและไวยกรณ์
     • การสร้างและตอบกลับ comment
     • การติดตามการแก้ไขงาน เมื่อมีผู้อื่นนำงานเราไปใช้

7. การทำงานกับจดหมายเวียน
     • เทคนิคการสร้างจดหมายเชิญหลายร้อยฉบับให้เสร็จรวดเร็ว

8. การบันทึกและการพิมพ์
     • การบันทึกงานในรูปแบบต่าง ๆ
     • การจัดการการพิมพ์ให้หลากหลาย

9. การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security)
     • การกำหนดรหัสผ่านให้ไฟล์ Word

ผู้สอน

อ.ทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล

Microsoft Specialist Expert Certified

2,893 นักเรียน

ดูประวัติ >>

รีวิวทั้งหมด

Very good knowledge from your team ... very thanks for you given to other krub

Ken S

อาจารย์เก่ง เนื้อหาเทพ ถ้าผมไม่ลงเรียน จะรู้สึกพลาดมากๆๆๆๆเลยคับ 😍😄😊 ^^

Arthit K

หลักสูตรที่ซื้อร่วมกัน

เรียนรู้วิธีการและเทคนิค ที่อธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในเรื่องนั้น

สนุกกับการเรียนรู้จากบ้าน กำหนดเวลาเรียนด้วยตัวของคุณเอง ดูได้ไม่จำกัด

รับประกาศนียบัตร ลงนามโดยอาจารย์ของคุณสำหรับพอร์ตโฟลิโอ โซเชียลมีเดีย หรืออื่น ๆ

homeflagenvelopegraduation-hatlicensebookuserschart-barsselect

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram