หน้าหลัก

>

หลักสูตรทั้งหมด

>

ธุรกิจ | หลักสูตร Finance for Entrepreneur

หลักสูตร Finance for Entrepreneur

การเงินอย่างง่ายสำหรับเจ้าของธุรกิจ

สอนโดย อ.ณัฏฐพล ผุสดีกุลไพศาล | อ.พงศธร ธนบดีภัทร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

การมี "หนี้สิน" เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจของเราได้

ได้รู้จักทุกเครื่องมือทางการเงินและวิธีการใช้ทั้งหมด เพื่อให้เราสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมในการสนามแข่งขันธุรกิจ และ "หนี้สิน" ก็เป็นหนึ่งในอาวุธเหล่านั้นที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่รู้ และกลัวที่จะใช้

คิด วิเคราะห์ "งบการเงิน" ทุกประเภทที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

ได้รู้จักว่างบการเงินคืออะไร มีกี่แบบอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องรู้จักและอ่านเป็น พร้อมทั้งสอนวิธีการอ่านและการวิเคราะห์งบการเงินอย่างเป็นระบบ แม้ไม่เคยมีพื้นฐานก็เข้าใจได้อย่างง่ายดาย

ทุกเรื่อง "ภาษี" ที่คุณควรรู้ ก่อนเป็นเจ้าของธุรกิจ

ตั้งแต่ ประเภทและความแตกต่างของภาษีแต่ละแบบ กำไรทางบัญชี กำไรทางภาษี การจดทะเบียนภาษี การยื่นเสียภาษี ไปจนถึงการบริหารภาษี การลดหย่อนและการยกเว้นภาษี ที่ทำให้ธคุณจ่ายภาษีได้คุ้มค่าที่สุด แบบถูกต้องตามกฎหมาย

AAA

XXX

ทักษะที่คุณจะได้รับ

การเงิน
การวางแผนการเงิน
การบริหารการเงิน
การเงินส่วนบุคคล
การเงินส่วนกิจการ
บัญชี
การจดทะเบียนบริษัท
ใบกำกับภาษี
ใบเสร็จ
ใบหัก ณ ที่จ่าย
งบการเงิน
Financial Statement
งบแสดงฐานะการเงิน
งบดุล
Balance Sheet
สินทรัพย์
Assets
หนี้สิน
Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Equity
การวิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์แนวตั้ง
การวิเคราะห์แนวนอน
งบกำไรขาดทุน
Income Statement
งบกระแสเงินสด
Cashflow Statement
ต้นทุน
ต้นทุนแฝง
อัตราส่วนทางการเงิน
การบริหารกระแสเงินสด
Cashflow Management
การรักษาสภาพการเงิน
คาดการณ์กระแสเงินสด
การบริหารลูกหนี้
การจัดการสินค้าคงคลัง
การบริหารสินทรัพย์ถาวร
การบริหารเจ้าหนี้
พิจารณาแหล่งเงินทุนอื่นๆ
Capital Expenditure
ภาษี
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
ภาษีนิติบุคคล
Taxation
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทางบัญชี
กำไรทางภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้
รายจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การจดทะเบียนภาษี
การยื่นเสียภาษี
การบริหารภาษี
การลดหย่อนภาษี
การยกเว้นภาษี
การตั้งราคาต้นทุน
เช็คสุขภาพการเงินของธุรกิจ
สัญญาณอันตรายทางการเงิน
กรณีศึกษา

บริษัทชั้นนำเสนอหลักสูตร Shortcut MBA นี้ให้กับพนักงาน

หลักสูตรนี้ได้รับเลือกเป็นชุดหลักสูตร ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ

5,999 บาท

14,500 บาท

ส่วนลด 58%

สมัครเรียนสอบถามรายละเอียด

ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้

36 บทเรียน

Beginner to Expert

เข้าถึงเนื้อหาตลอด 24 ชม.

ถาม-ตอบเนื้อหาที่เรียนได้

ใบรับรองจบหลักสูตร

รายละเอียด

หลักสูตร Finance for Entrepreneur หลักสูตรการเงินอย่างง่ายสำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่จะช่วยให้คุณบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคำตอบ 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 
      “เจ้าของธุรกิจ” ที่ต้องการพัฒนาทักษะบริหารด้านการเงินจาก 0-100 โดยคอร์สนี้สามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจได้ทุกประเภท
      “ผู้ที่สนใจด้านการเงิน” ที่ต้องการสร้างพื้นฐานหรือต้องการนำความรู้มาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจ

เนื้อหาในหลักสูตร Finance for Entrepreneur

บทที่ 1 : Introduction to Entrepreneurial Finance

・คืออะไร สำคัญยังไง scope แค่ไหนที่ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการควรจะต้องรู้
・ความแตกต่างการเงินส่วนบุคคลและกิจการ
・มีอะไรบ้างที่เจ้าของกิจการต้องรู้เกี่ยวกับบัญชี
・จดทะเบียนบริษัทต้องส่งเอกสารอะไร ให้ใครบ้าง ครึ่งปี ปลายปี ส่งยังไงบ้าง
・คุณรู้ไหมที่วันนี้คุณมาเรียน มีเอกสารอะไรที่ต้องนำส่งบ้าง ใบเสร็จใบกำกับภาษีคืออะไร, ใบหัก ณ ที่จ่ายต้องทำตอนไหน

บทที่ 2 : Finance vs Accounting

・ภาพรวมและศาสตร์แห่งการบริหารการเงิน

บทที่ 3 : Financial Statement: ตรวจสัญญาณอันตรายทางการเงินด้วยการอ่านงบการเงิน

・อ่านงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน
・ทำความรู้จักงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด
・ต้นทุน และต้นทุนแฝงในการทำธุรกิจ

บทที่ 4 : Ratio Analysis: การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

・รู้จัก ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์อัตราส่วนการเงินต่างๆ
・การวิเคราะห์และตีความหมายด้วยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน
・การบริหารกระแสเงินสด
・การบริหารลูกหนี้
・การบริหารสินทรัพย์ถาวร
・การจัดการสินค้าคงคลัง
・การบริหารเจ้าหนี้

บทที่ 5 : เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นนิติบุคคล

・ประโยชน์ทางภาษี
・ความแตกต่างระหว่าง บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล
・การจำกัดความรับผิด
・ประเภทนิติบุคคล
・ขั้นตอนการจดบริษัท

บทที่ 7 : Taxation เรื่องภาษีที่เจ้าของกิจการต้องรู้

・ภาษีประเภทต่างๆที่ควรรู้
        ▪︎ ภาษีนิติบุคคล
        ▪︎ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
        ▪︎ ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
        ▪︎ รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิ์หักได้เพิ่ม
        ▪︎ เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
        ▪︎ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
        ▪︎ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
        ▪︎ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทำอะไรบ้าง
        ▪︎ การยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
        ▪︎ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีซื้อขายกับบริษัทต่างชาติ

ผู้สอน

อ.ณัฏฐพล ผุสดีกุลไพศาล

Chief Financial Officer

34,248 นักเรียน

อ.พงศธร ธนบดีภัทร

Chief Executive Officer, Business Owner, Advisor, Youtuber

34,248 นักเรียน

ดูประวัติ >>

รีวิวทั้งหมด

ทำให้เข้าใจการบริหารการเงินมากขึ้น นำความรู้ไปใช้กับธุรกิจได้เลยครับ

Panu L.

เป็นสิ่งที่สงสัยมานานมาก คอร์สนี้สอบครบ ตอบจบในคอร์สเดียว ดีมากๆค่ะ 😃

Areeya C.

หลักสูตรที่ซื้อร่วมกัน

เรียนรู้วิธีการและเทคนิค ที่อธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในเรื่องนั้น

สนุกกับการเรียนรู้จากบ้าน กำหนดเวลาเรียนด้วยตัวของคุณเอง ดูได้ไม่จำกัด

รับประกาศนียบัตร ลงนามโดยอาจารย์ของคุณสำหรับพอร์ตโฟลิโอ โซเชียลมีเดีย หรืออื่น ๆ

homeflagenvelopegraduation-hatlicensebookuserschart-barsselect

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram