หน้าหลัก

>

หลักสูตรทั้งหมด

>

ธุรกิจ | หลักสูตร Shortcut MBA

หลักสูตร Shortcut MBA

หลักสูตร Shortcut MBA

สรุป Mini MBA ใน 10 วัน ครบทั้ง 3 เนื้อหาหลัก ได้แก่ การบริหาร, การตลาด, การเงิน

สอนโดย อ.พงศธร ธนบดีภัทร | อ.ศาสตรา รัตตโนภาส

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

ทฤษฎีและหลักการที่สำคัญในการบริหารธุรกิจ

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้ทำความเข้าใจทฤษฎีการบริหารจัดการ ควบคู่กับกรณีศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ทันที เพราะทฤษฎีและหลักการในหลักสูตรบริหาร (MBA) มาจากการวิเคราะห์ความสำเร็จ/ล้มเหลวของธุรกิจในอดีต เพื่อปรับปรุงและป้องกันให้ธุรกิจในอนาคต ไม่ซ้ำรอยความผิดพลาด และเติบโตขึ้น

ลงมือเขียนแผนธุรกิจ & การตลาด แบบ step-by-step

คุณจะได้ลงมือเขียนแผนธุรกิจโดยการใช้ Business Model Canvas ซึ่งใช้ได้ทั้งการวางแผนธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดธุรกิจเดิมให้เติบโตยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ลงมือเขียนแผนวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ด้วย Value Proposition Canvas ควบคู่ไปกับการเขียนแผนธุรกิจแบบ LEAN สำหรับธุรกิจใหม่ว่าจะไปแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่ได้อย่างไร

ประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ ด้วยการทำ Financial Model

คุณจะได้เรียนรู้การทำ Feasibility Study เพื่อประเมินว่าการทำธุรกิจใหม่ หรือ Project ใหม่ที่จะเกิดขึ้น จะมีโอกาสสำเร็จมากเพียงใด ทั้งวางแผนต้นทุน, ประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ, คำนวณจุดคุ้มทุน ด้วยการลงมือทำ Financial Model รวมถึงวิชาบัญชี & การเงิน ที่คนทำธุรกิจต้องรู้

XXX 

XXX

ทักษะที่คุณจะได้รับ

ทฤษฎีการบริหาร
กลยุทธ์การตลาด
บัญชี & การเงิน ที่จำเป็นสำหรับนักธุรกิจ
เขียนแผนธุรกิจ
Business Model Canvas
Value Proposition Canvas
Lean Canvas
วางแผนส่วนแบ่งทางการตลาด
SWOT Analysis
วางแผนการเงินสำหรับกิจการ
Financial Model
วางแผนต้นทุน
ประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ
คำนวณจุดคุ้มทุน
Feasibility Study
กลยุทธ์การตลาด แบบเจาะกลุ่ม (STP)
การแบ่งกลุ่มลูกค้า
กลยุทธ์กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
การกำหนดจุดยืนทางการตลาด
วิเคราะห์คู่แข่ง
ทฤษฎีการตลาด (รวบรวมตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน)
ทฤษฎีการตลาด 4P
ทฤษฎีการสร้างแบรนด์ 3i
ทฤษฎีการตลาด 4C
การกำหนดตัวตนของแบรนด์
เทคนิคการออกแบบภาพลักษณ์แบรนด์
การวางแผนรักษาแบรนด์
Marketing Management
Crisis Management
กรณีศึกษาธุรกิจชั้นนำทั่วโลก
เทคนิคการวิเคราะห์ Ads เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
กลยุทธ์การเขียน Content ให้น่าซื้อ น่าติดตาม
SEO (การทำให้เว็บไซต์/แบรนด์ ติดหน้าแรก Google)
การขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ
การขอรับการยกเว้นภาษีจาก BOI

บริษัทชั้นนำเสนอหลักสูตร Shortcut MBA นี้ให้กับพนักงาน

หลักสูตรนี้ได้รับเลือกเป็นชุดหลักสูตร ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ

5,999 บาท

14,500 บาท

ส่วนลด 58%

สมัครเรียนสอบถามรายละเอียด

ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้

29 บทเรียน

Beginner to Expert

เข้าถึงเนื้อหาตลอด 24 ชม.

ถาม-ตอบเนื้อหาที่เรียนได้

ใบรับรองจบหลักสูตร

รายละเอียด

ในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
ผมได้สังเกตผู้เรียนบางคนที่จด short note ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเอง 
ผมจึงมีความคิดว่า ถ้าเนื้อหาที่สอนทั้งปี ถูกจดอยู่ในกระดาษไม่กี่หน้าได้ แล้วทำไมจะเอาสรุปมาสอนใน 10 วันไม่ได้ 
จึงเกิดเป็นหลักสูตร Shortcut MBA นี้ขึ้นมาเพื่อทุกคน

เนื้อหาในหลักสูตร Shortcut MBA

วิชาที่ 1 : การตลาด & การสร้างแบรนด์ (Marketing & Branding)

1. พฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่
       - ถ้าคุณเคยพยายามขายแทบตาย แต่ลูกค้ายังน้อยเหมือนเดิม แสดงว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่มันผิด
       - บทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้า เพื่อออกแบบแผนการตลาดที่มัดใจลูกค้าได้สำเร็จ
       - ทฤษฎีการตลาด และกรณีศึกษาในทุกยุคสมัย (การตลาด 1.0 vs 2.0 vs 3.0 vs 4.0)

2. Customer Journey เส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค
       - ลูกค้าไม่ได้เห็นแล้วซื้อเลย ลูกค้าคิดอะไรอยู่ในหัวบ้าง ก่อนตัดสินใจซื้อ
       - ความเชื่อเดิม ๆ ตำราการตลาดแบบเดิม ไม่เวิร์คอีกต่อไป
       - บทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจจิตวิทยาการตัดสินใจของลูกค้า และวิวัฒนาการของการตลาดในแต่ละสมัย

3. กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
       - ถอดบทเรียนจากตำราการตลาด ที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกใช้สอน
       - กลยุทธ์การตลาด แบบโฟกัสที่ตัวสินค้า 4P
       - กลยุทธ์การตลาด แบบโฟกัสที่ผู้บริโภค 4C
       - กลยุทธ์การตลาด แบบเจาะกลุ่ม (STP)
       - กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation)
       - กลยุทธ์การกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Targeting)
       - กลยุทธ์การกำหนดจุดยืนทางการตลาด (Positioning)
       - เทคนิคการประเมินคู่แข่ง (Competitor)
       - การประเมินส่วนแบ่งทางการตลาด (Growth Share Matrix)

4. Branding
     สินค้า 10 ยี่ห้อที่วางเรียงบนชั้นขายสินค้า จะมีเพียงยี่ห้อเดียวที่กินส่วนแบ่ง 90% ของตลาดนั้นหมด 
     บทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคการสร้างแบรนด์ ซึ่งประกอบด้วย
          - ทฤษฎีการสร้างแบรนด์ 3i
          - การกำหนดตัวตนของแบรนด์ (Brand Identity)
          - การออกแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image)
          - การวางแผนการรักษาแบรนด์ (Brand Integrity)

วิชาที่ 2 : องค์ความรู้ธุรกิจ & การจัดการ (Business & Management)

1. การหาไอเดียธุรกิจ และหลักการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้เห็นโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ
       - การประเมินความเป็นไปได้ของไอเดียธุรกิจ
       - การพัฒนาธุรกิจด้วยหลักการควบคุมต้นทุน (Lean)
       - การรับมือและปรับตัวให้ธุรกิจไปรอด ในยุค Disruption ที่บริษัทส่วนใหญ่ทยอยปิดตัว

2. การสร้างแผนธุรกิจ
       - การกำหนดคุณค่าของธุรกิจ (Value Proposition)
       - การวิเคราะห์แผนธุรกิจ เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมจุดเด่นให้ธุรกิจ

3. การวิเคราะห์/ประเมินธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มช่องทางรายได้ เน้นการนำไปประยุกต์ใช้จริงในธุรกิจ
       - SWOT Analysis หลักการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจในมิติต่างๆ
       - ตัวแปรสำคัญต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ และติดตามผลอย่างใกล้ชิด (Indicator)
       - วิธีการอ่านค่าเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ (Data Analysis)
       - การวิเคราะห์ต้นทุน
       - กลยุทธ์การตั้งราคา
       - หลักวงจรควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ของสินค้าและบริการ

4. ข้อผิดพลาดที่มักเจอในการทำธุรกิจ

5. หลักการรับมือกับความผิดพลาด (Crisis Management)

6. เครื่องมือต่างๆที่ผู้ประกอบการต้องรู้จัก เพื่อนำไปบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. กรณีศึกษา (Case study) ของธุรกิจที่น่าสนใจในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก

วิชาที่ 3 : การบัญชี & การเงิน (Accounting & Finance)

1. บัญชี 101
     การวางแผนจัดการบัญชีและภาษีที่ผู้ประกอบการต้องรู้

2. คณิตศาสตร์ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

3. หลักการคำนวณต้นทุน และข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น

4. ข้อควรทำและไม่ควรทำ เกี่ยวกับการบริหารต้นทุน

5. การจัดทำโมเดลการเงิน (Financial Model) เพื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโต ส่วนแบ่งตลาด กำไร ต้นทุน ระยะเวลาคืนทุน และอื่นๆ

6. การทำ Feasibility Study (แบบประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ) ด้วย Financial Model

7. การคำนวณเพื่อประเมินความอยู่รอดของธุรกิจ ด้วยโมเดลการกำหนดราคาของสินทรัพย์ทุน (CAPM) และทางเลือกอื่นๆที่ใช้งานจริงในภาคปฏิบัติ

8. ข้อควรระวังในการทำบัญชี

9. วิธีการตรวจสอบบัญชีว่าพนักงานของคุณทุจริตหรือไม่

10. ภาษีธุรกิจ

11. การประเมินผลตอบแทน

12. หลักการจัดการงบประมาณ

13. การหาเงินทุน และสิทธิพิเศษต่างๆสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องรู้
          - ทำความเข้าใจหลักเพิ่มทุน และการระดมทุน (Raise fund) จากนักลงทุน
          - รูปแบบของทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ
          - เทคนิคและวิธีการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ
          - การขอสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ผู้สอน

อ.พงศธร ธนบดีภัทร

Chief Executive Officer, Business Owner, Advisor, Youtuber

34,248 นักเรียน

ดูประวัติ >>

อ.ศาสตรา รัตตโนภาส

Chief Marketing Officer, Marketing Specialist, Advisor

34,248 นักเรียน

ดูประวัติ >>

รีวิวทั้งหมด

อาจารย์สอนเข้าใจมากครับ ไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้ สามารถปรับพื้นฐาน ความเข้าใจ ได้ในหลักสูตรนี้ และสามารถพัฒนาธุรกิจบริหาร ต่อยอดไปได้เรื่อย ๆ

Singha P.

หลักสูตร Shortcut MBA นี้ ตอบโจทย์มากค่ะ มีตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริงเลยทันที อาจารย์เก่งทุกคน เนื้อหาก็เข้าใจง่าย เรียนได้ไม่เบื่อเลย

Nay W.

หลักสูตรที่ซื้อร่วมกัน

เรียนรู้วิธีการและเทคนิค ที่อธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในเรื่องนั้น

สนุกกับการเรียนรู้จากบ้าน กำหนดเวลาเรียนด้วยตัวของคุณเอง ดูได้ไม่จำกัด

รับประกาศนียบัตร ลงนามโดยอาจารย์ของคุณสำหรับพอร์ตโฟลิโอ โซเชียลมีเดีย หรืออื่น ๆ

homeflagenvelopegraduation-hatlicensebookuserschart-barsselect

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram