หน้าหลัก

>

หลักสูตรทั้งหมด

>

ธุรกิจ | หลักสูตร Business Model Canvas

หลักสูตร Business Model Canvas

หลักสูตร Business Model Canvas

วางกลยุทธ์ธุรกิจด้วย BMC ให้มั่นคง ก่อนจะเดินไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลัง

สอนโดย อ.พงศธร ธนบดีภัทร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

เข้าใจและเห็นความสำคัญของการใช้ Business Model Canvas

คุณจะได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจความสำคัญของการใช้ BMC และการประยุกต์ใช้แผนธุรกิจในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จ

เขียนแผนธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

คุณจะได้รู้จักการวางแผนธุรกิจอย่างละเอียด ผ่านตารางทั้ง 9 ช่อง พร้อมตัวอย่างจริงที่จะทำให้เห็นภาพแผนธุรกิจชัดเจนยิ่งขึ้น

เรียนรู้แนวคิดผ่านกรณีศึกษาจากธุรกิจชั้นนำทั่วโลก

ในหลักสูตร Business Model Canvas จะช่วยให้คุณได้ฝึกวิเคราะห์แผนธุรกิจของบริษัทชั้นนำระดับโลก ว่าทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ 

การประยุกต์ BMC มาต่อยอดและยกระดับธุรกิจเดิมให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

คุณได้ฝึกนำแผนธุรกิจเดิมที่ล้มเหลววิเคราะห์ว่า มีจุดอ่อนและช่องโหว่อย่างไร และปรับปรุงแผนธุรกิจอย่างไรบ้าง จนทำให้ประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมหลายเท่า

ทักษะที่คุณจะได้รับ

Business Model
Business Plan
Business Model Canvas
BMC
โมเดลธุรกิจ
การทำแผนธุรกิจ
แผนธุรกิจ
แผนต่อยอดธุรกิจ
วางกลยุทธ์ธุรกิจ
ปรับปรุงแผนธุรกิจ
Customer Segments
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
Value Propositions
คุณค่า (Value)
Channels
Customer Relationship
CRM
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
Revenue Streams
Cost Structure
ต้นทุน
โมเดลรายได้
Key Resources
ทรัพยากร
Key Partners
พันธมิตร
Key Activities
Case Study
กรณีศึกษา

บริษัทชั้นนำเสนอหลักสูตร Business Model Canvas นี้ให้กับพนักงาน

หลักสูตรนี้ได้รับเลือกเป็นชุดหลักสูตร ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ

4,999 บาท

13,500 บาท

ส่วนลด 63%

สมัครเรียนสอบถามรายละเอียด

ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้

13 บทเรียน

Beginner to Expert

เข้าถึงเนื้อหาตลอด 24 ชม.

ถาม-ตอบเนื้อหาที่เรียนได้

ใบรับรองจบหลักสูตร

รายละเอียด

หลักสูตร Business Model Canvas นี้จะทำให้คุณได้รู้จักและเข้าใจแผนธุรกิจที่ผู้เริ่มทำธุรกิจทุกคนต้องรู้  เนื้อหาเข้าใจง่าย และผู้สอนอธิบายแต่ละส่วนอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างมากมาย ที่จะช่วยให้คุณได้เห็นภาพชัดเจน และทำให้คุณสามารถเขียนแผนธุรกิจที่ใช้ได้จริง ครอบคลุม แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้ 

เนื้อหาหลักสูตร Business Model Canvas

บทที่ 1 : Overview

ทำความเข้าใจ ความสำคัญของการใช้ Business Model และการประยุกต์ใช้ Business Model Canvas วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาด ทั้งสินค้าและบริการ ในธุรกิจทุกประเภท

บทที่ 2 : Customer Segments

การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ เพราะลูกค้าแต่ละกลุ่ม มีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน และธุรกิจของคุณควรเจาะกลุ่มลูกค้าไหน ลงรายละเอียดในแต่ละกลุ่มอย่างไร

บทที่ 3 : Value Propositions

การวิเคราะห์และออกแบบ คุณค่า (Value) ของสินค้าและบริการ เพราะสินค้า 8 ใน 10 อย่างที่ออกสู่ตลาด มักจะไม่ประสบความสำเร็จ สาเหตุหลักเป็นเพราะ ไม่สามารถสร้าง คุณค่า (Value) ได้ตรงและตอบโจทย์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

บทที่ 4 : Channels

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เข้าใจการวางแผนกลยุทธ์ที่จะส่งมอบคุณค่า (Value) ที่สินค้าหรือบริการของคุณ ไปให้ถึงมือลูกค้าเป้าหมาย รวมไปถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้อง จึงจะได้ผล

บทที่ 5 : Customer Relationship

หนึ่งในสิ่งที่ธุรกิจทำผิดพลาดกันมากที่สุดก็คือ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพราะถ้าคุณสามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อช้ำ แนะนำคนอื่นให้มาใช้สินค้าหรือบริการของคุณต่อในอนาคต

บทที่ 6 : Revenue Streams

เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ไม่เคยวิเคราะห์เรื่องโมเดลรายได้อย่างละเอียด ทำให้พลาดโอกาสสำคัญในการเพิ่มยอดขายได้อย่างมหาศาล การวิเคราะห์โมเดลรายได้นี้ จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบกลยุทธ์ ธุรกิจที่แตกต่างออกไปจากของเดิม หรือต่อยอดธุรกิจเดิมให้เติบโตมากขึ้นได้ด้วย

บทที่ 7 : Cost Structure

บทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการแยกย่อยต้นทุนประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไป วิเคราะห์กับแผนธุรกิจภาพใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 8 : Key Resources

บทเรียนนี้คุณจะได้ทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความสำคัญและข้อแตกต่างของทรัพยากร

บทที่ 9 : Key Partners

บทเรียนนี้ คุณจะได้ทำความเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์และแยกแยะความแตกต่างของพันธมิตร เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

บทที่ 10 : Key Activities

บทเรียนนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการลงรายละเอียดแยกย่อยของกิจกรรมทางธุรกิจ ยิ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็สามารถวางแผนต่อยอดธุรกิจและเพิ่มกำไรได้มากขึ้นเท่านั้น

บทที่ 11 : กรณีศึกษาธุรกิจระดับโลก และการวิเคราะห์ Business Model ของธุรกิจชั้นนํา

ในบทเรียนนี้คุณจะได้ฝึกวิเคราะห์ธุรกิจชั้นนำระดับโลกว่ามีการลงรายละเอียดในแผนธุรกิจ แล้วคุณจะเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้ธุรกิจเหล่านั้นเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลก

บทที่ 12 : การประยุกต์ Business Model Canvas มาต่อยอดธุรกิจเดิม และยกระดับธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

เพราะการทำแผนธุรกิจ (Business Model Canvas) ไม่ได้จำกัดเฉพาะการออกแบบและวางแผนธุรกิจใหม่เท่านั้น บทเรียนนี้จะพาไปลงลึกถึงรายละเอียดและเทคนิคในการวิเคราะห์แผนธุรกิจเดิมของเราเพื่อต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตยิ่ง

บทที่ 13 : กรณีศึกษาธุรกิจระดับโลก และในประเทศไทย ในการใช้ Business Model Canvas มาต่อยอดธุรกิจเดิม และยกระดับธุรกิจ ให้ประสบความ สําเร็จอย่างสูง

บทเรียนส่งท้ายจะพาคุณไปทำความรู้จักกับธุรกิจทั้งในประทศไทยและต่างประเทศ ที่นำเอาแผนธุรกิจ (Business Model Canvas) เดิมของตัวเองมาวิเคราะห์ว่า มีจุดอ่อนและช่องโหว่อย่างไร และธุรกิจเรานั้น ปรับปรุงแผนธุรกิจ (Business Model Canvas) อย่างไรบ้างจนทำให้ประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมหลายเท่า

ผู้สอน

อ.พงศธร ธนบดีภัทร

Chief Executive Officer, Business Owner, Advisor, Youtuber

1,936 นักเรียน

ดูประวัติ >>

รีวิวทั้งหมด

ถ้าธุรกิจจะเจ๊ง ก็ให้เจ๊งแค่ในกระดาษ ประโยคนี้ยังเตือนใจเสมอ ครูจะสอนให้วิเคราะห์ความเสี่ยงหลาย ๆ ด้าน ให้เรามีการวางแผนอย่างมืออาชีพ มองภาพรวมในระยะยาว เรียนแล้วมีพลังใจและความมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะ แนะนำคอร์ส BMC อันนี้สำคัญจริงค่ะ

Nattaree P.

พี่ตัดสินใจลงเรียนคอร์ส BMC ทีแรกก็กลัวว่าเรียนจะตามไม่ทัน แต่พอได้เรียนจริงๆ ยิ่งเรียนยิ่งสนุกค่ะ และแนวทาง ไอเดีย และมุมมองจากอาจารย์เยอะมากๆ สอนเข้าใจง่าย

Apat P.

หลักสูตรที่ซื้อร่วมกัน

เรียนรู้วิธีการและเทคนิค ที่อธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในเรื่องนั้น

สนุกกับการเรียนรู้จากบ้าน กำหนดเวลาเรียนด้วยตัวของคุณเอง ดูได้ไม่จำกัด

รับประกาศนียบัตร ลงนามโดยอาจารย์ของคุณสำหรับพอร์ตโฟลิโอ โซเชียลมีเดีย หรืออื่น ๆ

homeflagenvelopegraduation-hatlicensebookuserschart-barsselect

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram