หน้าหลัก

>

หลักสูตรทั้งหมด

>

ธุรกิจ | หลักสูตร Reinventing Business Model

หลักสูตร Reinventing Business Model

หลักสูตร Reinventing Business Model

ปรับแผนธุรกิจแก้เกมได้ทัน เพิ่มเส้นทางการขยายธุรกิจให้เติบโต

สอนโดย อ.พงศธร ธนบดีภัทร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

ได้เข้าใจว่า Business Model คืออะไร เราต้องรู้จักการ Reinventing เพื่ออะไร

คุณจะได้เห็นความสำคัญของการ Reinventing Business Model ทำไมต้องรู้จัก  ทำไปเพื่ออะไร และเมื่อใดคือจุดที่ธุรกิจคุณต้องเริ่มปรับแผนธุรกิจใหม่อีกครั้ง พร้อมทั้งสรุปการเขียนแผนธุรกิจแบบสั้นๆ เข้าใจง่าย แม้ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถทำได้

ได้รู้จัก Business Model ทุกแบบ เพื่อนำมาต่อยอดแผนธุรกิจของตนเองได้

คุณจะได้เรียนรู้แผนธุรกิจทุกแบบอย่างเจาะลึกว่ามีลักษณะแบบใด จุดต่างที่สำคัญของแผนแต่ละแบบเป็นอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างบริษัทที่ใช้แผนธุรกิจแบบนั้น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจยิ่งขึ้น ทำให้คุณมีคลังแผนธุรกิจหลากหลายแบบในหัว และสามารถนำไปคิดต่อยอดกับแผนธุรกิจของตัวเองได้

เรียนรู้แนวคิดผ่านกรณีศึกษาจากธุรกิจชั้นนำทั่วโลก

คุณจะได้เห็นภาพการนำ Reinventing Business Model ไปใช้ จากตัวอย่างของบริษัทต่าง ๆ ทั้งระดับโลกและในประเทศไทย ตั้งแต่จุดที่บริษัทนั้นมีปัญหา จนสามารถพลิกโฉมธุรกิจกลับมาแข็งแกร่งและเติบโตได้อีกครั้ง ด้วยการต่อยอดจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนของแผนธุรกิจเดิมได้อย่างไร

AAAAA

XXXX

ทักษะที่คุณจะได้รับ

Business Model
โมเดลธุรกิจ
Reinventing Business Model
ปรับปรุงโมเดลธุรกิจ
ต่อยอดโมเดลธุรกิจ
Business growth
การเติบโตของธุรกิจ
Incremental growth
การเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป
Bottom line
Exponential growth
การเติบโตแบบก้าวกระโดด
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์
Paradigm shift
S curve
Disruptive growth
Technology adoption cycle
Business model canvas
การเขียนแผนธุรกิจ
Minimun viable product
MVP
Prototype
แบบจำลอง
Test
การทดสอบ
Business model generation
Strategyzer
The long tail business model
Multi-sided platform
Supply
Demand
Network effect
Free as a business model
Free as a business model
Freemium
Cross-subsidy
Someone else pays
Unbundling business model
Subscription business model
Open business model
Customer segments
Value propositions
Channels
Customer relationships
Customer journey
Revenue streams
Transactional revenue
Recurring revenue
Key activities
Key resources
Key partners
Cost structure
Fixed cost
Variable cost
Desirability
Feasibility
Viability
Case study
กรณีตัวอย่าง

บริษัทชั้นนำ นำเสนอหลักสูตร Reinventing Business Model นี้ให้กับพนักงาน

หลักสูตรนี้ได้รับเลือกเป็นชุดหลักสูตร ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ

3,999 บาท

7,999 บาท

ส่วนลด 50%

สมัครเรียนสอบถามรายละเอียด

ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้

8 บทเรียน

Beginner to Expert

เข้าถึงเนื้อหาตลอด 24 ชม.

ถาม-ตอบเนื้อหาที่เรียนได้

ใบรับรองจบหลักสูตร

รายละเอียด

ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ในหลายธุรกิจ ต้องปรับตัวให้ตามทันโลกและคู่แข่ง
หลักสูตร Reinventing Business Model นี้จะพาคุณปรับมุมมอง Adap To Change พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจแบบใหม่ เพื่อให้เกิดอีกธุรกิจ ที่โตอย่างก้าวกระโดดกว่าเดิม และก้าวตามเทรนด์ได้ทัน ไม่ตกขบวน

เนื้อหาในหลักสูตร Reinventing Business Model

บทที่ 1 Overview

ทำความเข้าใจความหมายและความสำคัญของการทำ Reinventing Business Model เพื่อใช้ในการปรับปรุง หรือต่อยอดโมเดลธุรกิจแบบเก่าได้ ซึ่งสามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาด ทั้งสินค้าและบริการ ในธุรกิจทุกประเภท แม้ไม่ใช่ Start-Up ก็สามารถทำได้

บทที่ 2 แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ

ในยุคที่ทุกอย่างรวดเร็วจนบางครั้งก็ตั้งตัวไม่ทัน แม้แต่ในโลกของธุรกิจเองที่ในปัจจุบันไม่ใช่ยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็กอีกต่อไป แต่เป็นยุคที่ใครเร็วกว่าก็เติมโตได้มากกว่า ดังนั้นในการทำธุรกิจจึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องรู้เทรนด์ของสถานการณ์ปัจจุบัน และพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจ ใครปรับตัวได้ก่อนคนนั้นก็จะเป็นผู้อยู่รอดในโลกของธุรกิจ อย่ารอให้ถึงวันที่ตกขบวนจนตามเทรนไม่ทัน

บทที่ 3 ทำไม Reinventing Business Model ถึงสำคัญ และเมื่อไหร่ที่ควรทำ

เมื่อการเติบโตของธุรกิจเดินมาถึงจุดหนึ่งแล้วเกิดการหยุดชะงัก ธุรกิจจึงต้องมีการทำ Reinventing Business Model ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว่า ทำไมการ Reinventing Business Model จึงสำคัญ รวมไปถึงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าธุรกิจมาถึงจุดที่ต้องมีการ Reinventing Business Model

บทที่ 4 Business Growth

เรียนรู้เรื่องการเติบโตของธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจและสามารถวิเคราะห์วางแผนการเติบโตของธุรกิจของคุณ
       •  Incremental Growth
ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจเรื่องการเติบโตของธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือบางคนจะเรียกว่าการเติบโต แบบ Bottomline เมื่อบริษัททรานส์ฟอร์มแล้วจะต้องมียอดขายเพิ่ม มีรายได้เพิ่ม หรือธุรกิจต้องการปฎิวัติตัวเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย ดังนั้นธุรกิจจะต้องไปในทิศทางไหนเป็นสิ่งที่จะต้องมาวิเคราะห์
       •  Exponential Growth
เมื่อธุรกิจมีการ Reinvent Business Model เกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดด หรือมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) หลายบริษัทจะเรียกการเติบโตนี้ว่า การเติบโตแบบ S curve ซึ่งเราจะเติบโตแบบนั้นได้ต้องมาจากการปลดล็อกความสามารถบางอย่าง unlock คุณค่าใหม่ ๆ เพื่อให้ธุรกิจเกิดการเติบโตแบบทวีคูณ
       •  Disruptive Growth
เรียนรู้ว่า Disruptive Growth คืออะไร เมื่อธุรกิจของคุณเกิดการดิสรัปที่ทำให้ธุรกิจเปลี่ยนแนวคิด หรือเป็นการเติบโตบนเส้นตรงใหม่ ในการสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่จากการดิสรัปชั่นนี้จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร หรือต้องรู้อะไรบ้าง

บทที่ 5 Technology Adoption Cycle

Technology Adoption Cycle คืออะไร? ใครเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีนี้?
เรียนรู้ความหมายและหลักการของทฤษฏี วิเคราะห์การทำ Reinventing Business Model ตามหลักการของ Technology Adoption Cycle รวมถึงได้วิเคราะห์รูปแบบของธุรกิจ ทั้งในธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่และธุรกิจเดิมที่ต้องการทำ Reinventing Business เพื่อกำหนดทิศทางของธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต

บทที่ 6 เริ่มการ Reinventing Business Model

หัวข้อนี้จะพาคุณวิเคราะห์ และทดลองการคิดแผน Reinventing Business Model แบบละเอียดเหมือนจับมือทำ รวมไปถึงกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ ด้วยการเขียน Business Model Canvas
เพื่อค้นหาตลาดใหม่และระบุลักษณะของลูกค้า หาความต้องการของตอบสนองสิ่งที่ตลาดต้องการได้ตลาดให้เจอ รวมไปถึงเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจใหม่กับแผนธุรกิจเดิมว่าสามารถตอบสนองตลาดได้มากขึ้นหรือไม่

บทที่ 7 กรณีศึกษาธุรกิจระดับโลก

บทเรียนนี้จะพามาศึกษาธุรกิจระดับโลกและธุรกิจในประเทศไทย ที่มีการทำ Reinventing Business Model จนสามารถพลิกโฉมธุรกิจได้ ซึ่งล้วนแต่ประสบกับจุดต่ำสุดของธุรกิจ แต่ด้วยผลจากการ Reinventing Business Model ทำให้ธุรกิจเหล่านี้กลับมาเติบโตและแข็งแกร่งได้อีกครั้ง

บทที่ 8 ก่อนจะลงแรงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

ถึงแม้เราจะมั่นใจในแผนธุรกิจใหม่ว่าจะต้องประสบความสำเร็จ แต่นั้นก็อาจจะไม่จริงเสมอไป การทดสอบแผนธุรกิจจึงเข้ามามีส่วนสำคัญ เริ่มทดสอบแผนธุรกิจของคุณด้วยการสร้าง MVP (Minimum Viable Product) นำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อให้ได้ผลตอบรับก่อนลงทุนกับแผนธุรกิจใหม่
       •  Prototype
สร้าง Prototype หรือแบบจำลอง เพื่อทดสอบแผนธุรกิจ พร้อมถามตัวเองว่า
‘สามารถช่วยตอบโจทย์ของผู้ใช้’ ได้ดีแค่ไหน เพื่อให้ออกแบบสินค้าและบริการออกมาได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าก่อนผลิตภัณฑ์/บริการจะออกสู่ตลาด
       •  Test
เข้าใจถึงกระบวนการการทดสอบ และได้ทดลองนำไอเดียมาทดลองว่าสามารถทำได้หรือไม่ ต้องมีขั้นตอนและเทคนิคอย่างไร

ผู้สอน

อ.พงศธร ธนบดีภัทร

Chief Executive Officer, Business Owner, Advisor, Youtuber

5,447 นักเรียน

ดูประวัติ >>

รีวิวทั้งหมด

เห็นภาพในการปรับแผนธุรกิจมากครับ รีบนำกลับไปใช้กับธุรกิจของผมเลย

Chouwanut S.

ธุรกิจเดิมมีปัญหาบางจุดที่ไม่รู้จะแก้อย่างไรเหมือนกัน แต่พอได้เรียนคอร์สนี้จบแล้วรู้เลยว่าตรงเริ่มแก้จากตรงไหน อย่างไรบ้าง

Boonjira T.

หลักสูตรที่ซื้อร่วมกัน

เรียนรู้วิธีการและเทคนิค ที่อธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในเรื่องนั้น

สนุกกับการเรียนรู้จากบ้าน กำหนดเวลาเรียนด้วยตัวของคุณเอง ดูได้ไม่จำกัด

รับประกาศนียบัตร ลงนามโดยอาจารย์ของคุณสำหรับพอร์ตโฟลิโอ โซเชียลมีเดีย หรืออื่น ๆ

homeflagenvelopegraduation-hatlicensebookuserschart-barsselect

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram