หน้าหลัก
>

บทความทั้งหมด

March 26, 2024

วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง ด้วยการส่องภาพรวมการเงินจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แน่นอนว่า หลักการพื้นฐานของการทำเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือคนที่มีธุรกิจอยู่แล้ว ขาดไม่ได้เลย กับการวางกลยุทธ์ในการบริหารการเงิน หรือ finance for entrepreneurs  เพื่อจะที่จะสู้กับคู่แข่งในตลาดให้ได้ สิ่งหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่ง และต้องดูงบแสดงฐานะการเงินของธุรกิจคู่แข่งเป็น เพื่อสร้างกลยุทธ์ผ่านการเงินภาพรวมของคู่ค้า แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วจะไปดูภาพรวมการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจคู่แข่งได้อย่างไร หากใครยังไม่มีความรู้ด้านนี้เลย ง่ายมาก เพียงแค่เข้าไปในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://www.dbd.go.th/  เราอยากดูธุรกิจคู่แข่งเจ้าไหน ก็ลองมาวิเคราะห์งบการเงินกันได้เลย เพื่อจะได้วางแผนธุรกิจที่เหนือกว่าคู่แข่งได้ ถ้ายังไม่เข้าใจมากคงต้องลองลง คอร์สเรียน finance ในภายหลัง เพื่อให้เข้าใจการวิเคราะห์งบการเงินคู่แข่งมากขึ้น

ข้อดีของการเข้าไปส่องภาพรวมการเงินของคู่แข่ง จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดีต่อธุรกิจของคุณอย่างไร และจะให้ข้อมูลอะไรกับเราได้บ้าง มาดูกัน

 1. ข้อมูลนิติบุคคล เพราะการมองธุรกิจของคู่แข่ง เราจำเป็นต้องรู้ถึงที่มาที่ไปของธุรกิจ การเข้าไปดูภาพรวมจากเว็บไซต์ของ DBD จะช่วยให้ทราบถึง สถานะของนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน ทุนที่ชำระแล้ว ปีที่ส่งงบการเงิน ข้อมูลที่ตั้ง ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล  รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น รายชื่อคณะกรรมการ กรรมการที่ลงชื่อผูกพัน ประเภทธุรกิจ วัตถุประสงค์บริษัท ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ ที่ทำให้คนทำธุรกิจ วางแผนการเงินไปในทิศทางที่เป็นไปได้ และลงทุนเพื่อเหนือกว่าคู่แข็งได้อย่างสมเหตุสมผล
 2. ข้อมูลงบการเงิน การดูข้อมูลงบการเงินของคู่แข่งทางธุรกิจ จะทำให้ของธุรกิจของเรา มีแนวทางในการวางงบการเงินที่ดี ว่าไปในทิศทางไหน ถึงจะใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลกำไร และรู้งบขาดทุนได้ โดยการเข้าไปดูข้อมูลงบการเงินจากเว็บไซต์ของ DBD จะทำให้ได้ทราบถึง งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน อัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งสามารถแสดงการเปรียบเทียบประเภทธุรกิจเดียวกันได้ สำหรับงบกำไรขาดทุน จะแสดงให้เห็นตั้งแต่ รายได้ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย ภาษีเงินได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์งบการเงินและกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันได้

ทำไมต้องวิเคราะห์งบการเงินของคู่แข่ง

เราได้เห็นข้อดีกันไปแล้ว ว่าการส่องภาพรวมธุรกิจของคู่แข่ง จากเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้น ดีอย่างไร เราจำเป็นต้องวิเคราะห์งบการเงินของคู่แข่ง เพราะว่า ในโลกของธุรกิจ การแข่งขัน เพื่อเป็นเจ้าตลาด เป็นสิ่งที่ดุเดือดมาก และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ละธุรกิจ จะต้องรู้เท่าทันกลยุทธ์ จุดแข็ง จุดอ่อนของคู่แข่ง เพื่อช่วยให้ธุรกิจของเราได้ปรับตัว วางแผน และสร้างกลยุทธ์ที่เหนือกว่าคู่แข่งให้ได้ และก้าวไปสู่ความสำเร็จในที่สุด

การเข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการวิเคราะห์งบการเงินคู่แข่งโดยเฉพาะข้อมูลด้านการเงิน เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลคู่แข่งได้ ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้

1. ค้นหาข้อมูลบริษัทคู่แข่ง

 • เข้าสู่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://www.dbd.go.th/ 
 • ค้นหาชื่อบริษัทคู่แข่ง
 • เลือก "ข้อมูลนิติบุคคล"

2. วิเคราะห์งบการเงิน

 • ดาวน์โหลดงบการเงิน 3 ปีล่าสุด (งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน)
 • วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt-to-Equity Ratio) อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin)

3. เปรียบเทียบข้อมูลกับธุรกิจของคุณ

 • เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน
 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของคู่แข่ง
 • พิจารณากลยุทธ์ ราคา สินค้า บริการ ของคู่แข่ง

4. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่

 • เข้าใจกลยุทธ์และจุดแข็งของคู่แข่ง สามารถ วิเคราะห์กลยุทธ์ด้านราคา การตลาด การพัฒนาสินค้ารวมถึงศึกษาจุดแข็งที่ทำให้คู่แข่งเหนือกว่าได้
 • ค้นหาจุดอ่อนและโอกาสทางธุรกิจ สามารถ หาช่องว่างในตลาดที่คู่แข่งยังตอบสนองได้ไม่ดี และนำมาพัฒนาสินค้า บริการ กลยุทธ์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
 • วางแผนกลยุทธ์ที่เหนือกว่า โดยการพัฒนาจุดแข็งของธุรกิจ ปรับปรุงจุดอ่อน และสร้างกลยุทธ์ที่แตกต่าง

ลองนำวิธีการนี้ไปใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จ

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในความรู้ของการวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งเท่านั้น หากอยากรู้วิธีการดูภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นงบกำไร ขาดทุนของคู่แข็ง อย่างตรงจุด ดูได้ละเอียดอย่างเป็นขั้นตอน รู้ว่าจะต้องดูยังไงถึงจะเข้าใจจริงๆ เรามีหลักสูตรการเงินพื้นฐานกับ คอร์ส Finance for Entrepreneur by eddu คอร์สที่จะได้เรียนรู้เรื่องการเงินแบบง่าย สำหรับเจ้าของธุรกิจ รู้ตัวไว จัดการธุรกิจเป็น ก่อนจะล้ม เพราะเรื่องของเงินกับเจ้าของธุรกิจ เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการศึกษาเอาเอง อาจไม่เข้าใจทั้งหมด เท่ากับฟังจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ในคอร์สเรียน finance จะพาไปเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับการเงินในการทำธุรกิจทั้งหมด โดยหลักสูตรการเงินพื้นฐาน Finance for Entrepreneur by eddu จะได้เรียนเนื้อหาที่สำคัญ และนำไปใช้ได้จริง ได้แก่

 • แนะนำคอร์สเรียน Finance for Entrepreneur
 • Finance ศาสตร์แห่งการบริหารการเงิน พาไปเจาะลึกเรื่อง การบริการเงินสด การหาแหล่งเงินทุน
 • การอ่านงบการเงิน ใครทำธุรกิจแล้วอ่านงบการเงินไม่เป็น คอร์สนี้สอนครบ เข้าใจง่าย ตั้งแต่ เรื่องงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด Financial Ratio อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์คู่แข่ง บริษัทที่ทำธุรกิจคู่ค้า  โดยใช้เว็บไซต์ของกรมพัฒนธุรกิจการค้า 
 • การบริหารกระแสเงินสด พาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกระแสเงินสด ที่รวดเร็วและถูกวิธี เข้าใจวิธีบริหารกระแสเงินสดในแบบต่างๆ และกรณีศึกษาของ Netflix เพื่อให้เห็นภาพตัวอย่างการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการทำกำไรมากขึ้น
 • การเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล ในส่วนนี้ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ ประโยชน์ทางภาษีของการจดเป็นนิติบุคคล ความแตกต่างระหว่าง บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล การจำกัดความรับผิด ประเภทนิติบุคคล ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคล ค่าตอบแทนกรรมการ 
 • Taxation เรื่องภาษีที่เจ้าของกิจการต้องรู้ เรียนรู้ตั้งแต่ ภาษีนิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าใช้จ่ายต้องห้าม รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ เอกสารภาษีที่เกี่ยวข้อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขาดไม่ได้กับการเรียนรู้ ความแตกต่างของบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สิ่งที่ต้องทำหลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) การยื่นภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีซื้อขายกับบริษัทต่างชาติ (ภ.พ.36)
 • สรุปภาพรวม เนื้อหาจาก Course Finance for Entrepreneur 
 • มีบททดสอบท้ายคอร์สเรียน finance และโปรเจคเล็กให้ทำ เพื่อรับใบ Certificate หลังเรียนจบด้วย

เรียนหลักสูตรการเงินพื้นฐาน กับ คอร์ส Finance for Entrepreneur จาก eddu เพียงคอร์สเดียว ก็สามารถเปลี่ยนให้คุณสามารถทำธุรกิจ โดยใช้งบการเงินได้อย่างเข้าใจ และบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนก่อน รู้ก่อน กับ คอร์สเรียน finance ดีๆ เรียนง่าย เข้าใจเร็ว นำไปใช้ได้จริงแบบนี้ ต้องรีบสมัครกันด่วนๆ เลยนะ!

Copyright ©2024Eddu Group International Co.,Ltd.

คอร์สยอดนิยมด้าน Business

อัปสกิลไปพร้อมกับ Eddu

ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเรียน
ตลอดจนแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งบุคคลและองค์กร

ร่วมเป็น Trainer กับเรา

สร้างสรรค์ผลงานออนไลน แบ่งปันความรู้พร้อมกับหารายได้

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram