หน้าหลัก
>

บทความทั้งหมด

March 26, 2024

เงินทุนหาได้จากไหน? ช่วยอะไรกับบริษัทคุณ และจะมีกำไรเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่?

การทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็ก หรือใหญ่ ต้องเริ่มต้นด้วยการมีเงินทุน หากมีเงินทุนไม่มาก ก็ต้องคำนวณให้เป็นธุรกิจเล็ก และได้กำไรสมเหตุสมผลกับเงินทุน แต่หากธุรกิจใหญ่มาก ก็ต้องมีเงินทุนมหาศาล รวมไปถึงบางธุรกิจ อาจจะต้องมองหาแหล่งเงินทุน จากนายทุน หรือ ผู้ร่วมลงทุน ซึ่งในบทความนี้ เราจะมีทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการหาแหล่งเงินทุน ว่าหาได้จากที่ไหน และจะช่วยอะไรกับบริษัทคุณได้บ้าง การมีเงินทุนจะทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ เรามาดูกัน

การทำธุรกิจ ทำไมต้องหาแหล่งเงินทุน

เงินทุน เปรียบเสมือน "เลือด" ที่หล่อเลี้ยงให้ธุรกิจดำเนินต่อไป และยังเหมือน "เชื้อเพลิง" ที่คอยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตไปข้างหน้าได้ โดยเหตุผล ที่ธุรกิจจะต้องหาแหล่งเงินทุน มีดังนี้

1. แหล่งเงินทุน เพื่อเริ่มต้นธุรกิจ

แน่นอนว่า ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ จำเป็นต้องมีเงินทุน 2 ส่วน นั่นก็คือ เงินทุนสำหรับลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น อุปกรณ์ เครื่องจักร พื้นที่  และ เงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น เงินเดือน วัตถุดิบ ค่าเช่า หากต้องเป็นการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ ยิ่งจำเป็นหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน ให้สามารถใช้จ่ายหมุนเวียนสำหรับทรัพย์สินเบื้องต้นได้

2. แหล่งเงินทุน เพื่อขยายธุรกิจ

สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจมาหลายปีแล้ว รู้สึกว่า ธุรกิจกำลังเติบโตไปได้ดีมากๆ ก็ต้องเริ่มมองหาแหล่งเงินทุน ที่จะช่วยสนับสนุน เพื่อขยายธุรกิจไปยังสาขาอื่นๆ มีเงินทุนสำหรับลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติม เช่น ขยายโรงงาน ซื้ออุปกรณ์ใหม่ และเงินทุนสำหรับเพิ่มทุนหมุนเวียน รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

3. แหล่งเงินทุน เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน

ทุกธุรกิจ จำเป็นต้องมีเงินทุนส่วนนี้ไว้ เป็นเงินทุนสำรองสำหรับรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และมีเงินทุนสำหรับชำระหนี้สิน ให้ตรงตามกำหนด ป้องกันหนี้เสีย

แหล่งเงินทุน หาได้จากที่ไหน

แหล่งเงินทุน มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ สามารถหาได้ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 1. เงินทุนส่วนตัว  เหมาะกับนักธุรกิจ ที่มีเงินทุนมหาศาลอยู่ในมือ พร้อมลงทุน โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินอื่น เช่น เงินออม เงินทุนสำรอง เงินจากญาติ เพื่อน แต่ก็ต้องทำกำไร รายได้มหาศาลเช่นกัน เพื่อนำมาคืนในส่วนนี้
 2.  เงินทุนจากสถาบันการเงิน เหมาะกับนักธุรกิจ ที่ต้องใช้เปิดธุรกิจใหม่ และไม่มีแหล่งเงินทุนส่วนตัวเพียงพอ อาจจะต้องทำการกู้ผ่านสินเชื่อ เงินกู้ยืม หรือ บัตรเครดิต
 3. เงินทุนจากนักลงทุน เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ และต้องการขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น ด้วยการ การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ การหา Angel Investor หรือ Venture Capitalist
 4. เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ เหมาะกับธุรกิจ ที่ต้องอาศัยการเอื้ออำนวยจากภาครัฐ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐ เช่น ธุรกิจท้องถิ่นที่ลงทุนเพื่อนำเสนอ Soft Power ต้องการ เงินช่วยเหลือ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

การหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม มีความสำคัญต่อธุรกิจ อย่างมาก เพราะจะช่วยให้ธุรกิจมี "เงินทุน" เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน ช่วยให้ธุรกิจ "เติบโต" ได้อย่างรวดเร็ว และ ช่วยให้ธุรกิจ "ยั่งยืน" ในระยะยาว ดังนั้น ธุรกิจควรศึกษา หาข้อมูล เปรียบเทียบ เลือกแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด การจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วด้วย

ความแตกต่างของนายทุนระหว่าง นักลงทุน (Angel Investor) นักธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) และธนาคารเพื่อธุรกิจ 

ก่อนจะหาแหล่งเงินทุน จากนายทุนแหล่งต่างๆ เราจะต้องเข้าใจความแตกต่าง ง่ายๆ กันก่อน ว่านายทุนแต่ละแบบ มีความแตกต่างกันอย่างไร โดยความหมายของการเป็นนายทุน คือ เป็นบุคคลที่มีเงินทุน มักลงทุนในธุรกิจที่ตัวเองรู้จัก เข้าใจ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว เน้นความมั่นคง และมักไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหาร แต่จะเน้นมองผลลัพธ์ที่จะมีกำไรมหาศาล และคืนกลับมายังนายทุนได้

 1. นักลงทุน (Angel Investor)
 • บุคคลที่มีเงินทุน มักลงทุนในธุรกิจ Startup ระยะเริ่มต้น
 • ลงทุนเพื่อผลตอบแทนสูง มองหาศักยภาพการเติบโต
 • มักให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนการเติบโต

เหมาะกับธุรกิจ Startup ระยะเริ่มต้น ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ธุรกิจที่ต้องการคำปรึกษา การสนับสนุน เช่น ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจนวัตกรรม ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

ข้อดี

 • มีประสบการณ์ ให้คำปรึกษา ให้การสนับสนุนได้ดี
 • มีเครือข่ายความสัมพันธ์
 • เข้าใจธุรกิจ Startup

ข้อเสีย

 • เงินทุนจำกัด
 • คาดหวังผลตอบแทนสูง
 • ต้องการส่วนแบ่งการถือหุ้น

ตัวอย่าง: นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ บุคคลที่มีชื่อเสียง

 1. นักธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital)
 • บริษัทหรือกองทุน ลงทุนในธุรกิจ Startup ระยะเริ่มต้นถึงเติบโต
 • ลงทุนเพื่อผลตอบแทนสูง มองหาศักยภาพการเติบโตสูง
 • มักเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร กำกับดูแล

เหมาะกับธุรกิจ Startup ระยะเริ่มต้นถึงเติบโต ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และธุรกิจที่ต้องการเงินทุนจำนวนมาก เช่น ธุรกิจ FinTech ธุรกิจ Health tech ธุรกิจ EdTech เป็นต้น

ข้อดี

 • มีเงินทุนจำนวนมาก
 • มีเครือข่ายความสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ บทบาทเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจเดินต่อได้

ข้อเสีย

 • เงื่อนไขเข้มงวด
 • ต้องการส่วนแบ่งการถือหุ้น
 • ต้องการควบคุมการบริหาร

ตัวอย่าง: บริษัทลงทุน Startup กองทุนร่วมลงทุน

 1. ธนาคารเพื่อธุรกิจ
 • สถาบันการเงิน ให้บริการสินเชื่อ เงินกู้ยืม แก่ธุรกิจ
 • เน้นความมั่นคง ปล่อยกู้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
 • มักไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหาร

เหมาะกับธุรกิจทุกขนาด ธุรกิจที่ต้องการเงินทุนจำนวนมาก และ ธุรกิจที่มีความมั่นคง เช่น ธุรกิจผลิต ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจบริการ เป็นต้น

ข้อดี

 • มีเงินทุนจำนวนมาก
 • มีความน่าเชื่อถือ
 • เงื่อนไขชัดเจน ตามข้อกำหนดของสถาบันการเงิน

ข้อเสีย

 • หลักเกณฑ์เข้มงวด
 • อัตราดอกเบี้ยที่สูง ต่ำ ไม่เท่ากัน
 • ไม่ค่อยให้คำปรึกษา ในบางกรณี

ตัวอย่าง: ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ

ถือได้ว่า แหล่งเงินทุนเหล่านี้ ถ้าธุรกิจไหน เข้าถึงแล้วได้รับมา ก็จะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ถึงอย่างไร การหาแหล่งเงินทุนให้เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทธุรกิจ ระยะการเติบโต เงินทุนที่ต้องการ เงื่อนไขการลงทุน และบทบาทของผู้ลงทุนด้วยเช่นกัน

เมื่อตัดสินใจที่จะเริ่มธุรกิจแล้ว อย่าลืมว่าบริษัทต้องมีการเติบโต อย่าลืมวางแผนการเติบโตผ่านการลงทุน และนายทุนเหล่านี้ก็อาจจะเป็น 1 ในปัจจัย ที่จะทำให้ธุรกิจคุณเติบโตขึ้นมากกว่า 1 เท่า สร้างกำไรให้ธุรกิจเพิ่มขึ้นได้อย่างสบายใจ

สำหรับใครที่อยากลงทุนให้เติบโตด้วยความเข้าใจเรื่องแหล่งเงินทุนโดยละเอียด และมีความรู้ในการบริหารการเงิน วิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจได้ ลองเข้ามาเรียนกันที่คอร์ส Finance for Entrepreneur by eddu ที่จะพาทุกคนดูบัญชีและยกตัวอย่างแบบครบองค์รวม เรียนจบ การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทคุณจะถูกดำเนินและกำกับดูแลได้อย่างถูกจุดมากขึ้น เปลี่ยนคุณให้ทำธุรกิจด้วยการใช้เงินอย่างคุ้มค่าและมืออาชีพ สมัครเลย!

Copyright ©2024Eddu Group International Co.,Ltd.

คอร์สยอดนิยมด้าน Business

อัปสกิลไปพร้อมกับ Eddu

ทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเรียน
ตลอดจนแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งบุคคลและองค์กร

ร่วมเป็น Trainer กับเรา

สร้างสรรค์ผลงานออนไลน แบ่งปันความรู้พร้อมกับหารายได้

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram