ใช้คนให้ถูกจุด
วางกลยุทธ์เรื่องคนให้ธุรกิจโต

หลักสูตรที่จะทำให้คุณ สร้างระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมสร้างทีมงานที่มีศักยภาพสูง
23-24 Mar 2024
09.00 - 17.00

Trusted By

100+ Companies

หลักสูตรนี้ จะทำให้คุณ

แยกพนักงานที่เป็น 
ทรัพย์สิน
 (ยิ่งอยู่ บริษัทยิ่งโต) vs
ภาระ
 (ยิ่งอยู่ ยิ่งเปลืองเงิน)
ปั้นคน
ได้อย่างถูกวิธี & ทำให้พนักงานที่ดี อยู่กับบริษัทได้นาน
ป้องกันการทุจริต
ของพนักงานทุกระดับ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดีได้สำเร็จ
เลิกปวดหัว
กับพนักงาน Toxic
กฎหมายแรงงาน 
จะได้ไม่โดนพนักงานหัวหมอเอาเปรียบ
มีระบบ HR ที่ดี 
ไม่ต้องเทรนนิ่งพนักงานใหม่เองทุกครั้ง
ที่มีคนเข้า-ออก
วางแผนค่าตอบแทน และ Career path ของพนักงานได้เหมาะสม
รักษาคนดี มีแต่คนเก่งทำงาน

สิ่งที่จะได้รับในหลักสูตร

หลักสูตร 2 วัน ที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องการบริหารบุคลากรในองค์กร
ได้อย่างครบทุกด้าน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

Organization
Structure

การกำหนดโครงสร้างองค์กร
ที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานสำคัญ
ที่จะทำให้องค์กรดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์
และความต้องการของตลาดได้

Working Instruction (WI) &
Standard Operating Procedure

ในบริษัทที่มีหลากหลายแผนก
จะต้องทำให้พนักงานทุกๆแผนก
ทำงานโดยอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรทำงานได้
อย่างมีระเบียบ ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ

Recruit
The Right Person

การได้ทีมงานที่มีทักษะและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมและ
ตรงกับตำแหน่ง รวมถึงสามารถ
เข้ากันกับบรรยากาศและวัฒนธรรม
ขององค์กรเป็นพื้นฐานสำคัญ
ที่จะทำให้ธุรกิจก้าวหน้าไปได้

Performance And
Reward Management

หนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้พนักงานเก่งๆ 
ยังอยากทำงานกับคุณ คือ 
การมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และดึงดูดใจมากพอ จะทำอย่างไร
เมื่อการให้มากไป ก็เป็นการเพิ่มต้นทุน 
แต่ถ้าให้น้อยไป ก็ดึงคนเก่งไว้ไม่ได้

Culture
Of Growth

การจะพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ
จำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องมีพนักงาน
ที่มองเห็นภาพความสำเร็จร่วมกัน
ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นคือ
การสร้างและส่งต่อวัฒนธรรมองค์กร
ไปยังพนักงานในทุกๆ ระดับ

Training And
Development

ในโลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในทุกๆ วัน เป็นเรื่องสำคัญ
อย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนาความรู้
ทักษะและความสามารถให้กับทีมงาน
เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันในธุรกิจได้

Knowledge
Management

ในการทำธุรกิจย่อมเกิดความรู้ใหม่ๆ
ขึ้นตลอดเวลา แต่ถ้าไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ก็จะไม่ถูกนำมาใช้
ทำให้ความรู้เหล่านั้นสูญหายไป ดังนั้น
การบริหารจัดการความรู้เป็นปัจจัย
สำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถนำความรู้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ป้องกันไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดซ้ำๆ และยังช่วยให้เกิด
ไอเดียใหม่ๆ ได้อีกด้วย

Internal
Control

เรียนรู้ "ระบบควบคุมภายใน" เพื่อให้
พนักงานทุกระดับสามารถทำงาน
ได้อย่างถูกต้องไม่มีตกหล่น
และเชื่อถือได้ สร้างการปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ

Labour
Law

กฎหมายแรงงานคืออีกหนึ่งเรื่อง
ที่เจ้าของธุรกิจทุกคนจำเป็นต้องรู้
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งต่างๆ
ที่อาจทำให้ต้องหยุดชะงักเพียง
เพราะช่องโหว่ด้านกฎหมาย

Performance And
Reward Management

หนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้พนักงานเก่งๆ 
ยังอยากทำงานกับคุณคือ 
การมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม

Case Studies
Sharing

ตัวอย่างกรณีศึกษา
ในการบริหารจัดการบุคคล
ที่ประสบความสำเร็จ

Culture 
Of Growth

การจะพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ
จำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องมีพนักงาน
ที่มองเห็นภาพความสำเร็จร่วมกัน

ออกแบบหลักสูตรและบรรยายโดย

Main Speaker

นพ

พงศธร ธนบดีภัทร

President &
Chief Marketing Officer
Eddu Group International Co., Ltd.
CEO & Co-founder
FINNX Co., Ltd.

Guest Speaker

เชาวณัฐ สินทรัพย์

Manager ด้านการพัฒนาและ
ออกแบบหลักสูตร
Eddu Group International Co., Ltd.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะจิตวิทยา 
ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ
ที่ต้องการบริหารบุคลากรแบบ win-win ทั้งลูกจ้างและเจ้าของ
ด้วยการสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง
และมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

โปรโมชั่นพิเศษ

ลงทะเบียนรับรายละเอียดเพิ่มเติม

XPeople_Mar24

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram