TOEIC 750+ คุณทำได้

สอนทุกอย่างที่คนอยากสอบ TOEIC ผ่านต้องรู้ 

ในยุคที่ภาษาอังกฤษเป็นทักษะสำคัญต่อการทำงาน  ก็ได้เกิดการสอบเพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษขึ้นมามากมาย TOEIC เป็นหนึ่งในนั้น และการมีโปรไฟล์ว่าคุณสามารถพิชิต TOEIC ได้มันก็สามารถเพิ่มโอกาสให้คุณได้มากมาย และคอร์สนี้ จะเป็นตัวช่วยให้คุณพิชิต TOEIC และสามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ได้จริงด้วย
⭐⭐⭐⭐⭐  5
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้ทั้งหมด - คน (รอจำนวนคน)

ลงมือทำจริง

- ตะลุยโจทย์ TOEIC ไปทีละข้อ อธิบายจนเข้าใจ พร้อมเทคนิคมากมาย ช่วยให้คุณไม่ต้องหัวหมุนในห้องสอบ

ความรู้จริง จากตัวจริง

สอนโดย
- ทีมอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันสอนภาษาชั้นนำ ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
- Management Officer อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
💬  ถาม-ตอบ กับผู้สอนได้
🕙  เรียนได้ตลอด 24 ชม.
✓  อัพเดทเนื้อหาฟรี ตลอดชีวิต
TOEIC 750+ เรียน ภาษา อังกฤษ ข้อสอบ Listening Reading

สิ่งที่คุณจะได้เรียน

✔ ทุกอย่างที่ต้องรู้ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้ทำความเข้าใจในทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น Grammar, Part of Speech, Connectors, Tenses, Participles, If-Clause และ Comparison พร้อมทั้งเทคนิคการนำไปสอบและการนำไปใช้ในชีวิตจริง
✔ ตะลุยโจทย์ TOEIC 
พาทำข้อสอบ TOEIC เหมือนเข้าสอบจริง  พาทำข้อสอบทีละข้อ อธิบายจนเข้าใจว่า ทำไมต้องตอบข้อนี้ ทั้งพาร์ท Listening และ พาร์ท Reading เวลาไปสอบจริง ทำได้สบายมากแน่นอน 
✔ เทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC
สอนเทคนิคทุกอย่างที่คนอยากสอบ TOEIC ผ่านต้องรู้ ไม่โดนโจทย์แกงแน่นอน พร้อมรับรองผลสอบ 750 
✔ เรียนจบ เก่งอังกฤษไม่ใช่แค่สอบ แต่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย
เราไม่ได้สอนให้คุณเก่งแค่กับข้อสอบ แต่สอนให้คุณสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงด้วย

ทักษะที่คุณจะได้รับ

ภาษาอังกฤษ
ปูพื้นฐาน
Grammar
Part of Speech
Connectors
Tenses
Participles
If-Clause และ Comparison
ข้อสอบ TOEIC
รวมเทคนิค ทำข้อสอบ
ตะลุยโจทย์
พาร์ท Listening
TOEIC พาร์ท 1: Photographs
TOEIC พาร์ท 2: Question-Response
TOEIC พาร์ท 3: Short Conversations
TOEIC พาร์ท 4: Short Talks
พาร์ท Reading
TOEIC พาร์ท 5: Incomplete Sentences
TOEIC พาร์ท 6: Text Completion
TOEIC พาร์ท 7: Reading Comprehension
เรียนจบ เก่งอังกฤษ
ไม่ใช่แค่สอบ แต่ใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย

ดูเนื้อหาที่จะเรียนโดยละเอียด

ดูรายละเอียดเนื้อหา

ประกาศนียบัตร

ผู้ที่เรียนจบ และสอบผ่านเกณฑ์ประเมินของหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร ที่รับรองโดยสถาบันและอาจารย์ผู้สอน ไปใช้ต่อยอดการทำงาน หรือ ประกอบการขายงานให้องค์กรชั้นนำต่างๆ

ถาม-ตอบ กับอาจารย์ได้ตลอด

ในทุกหลักสูตรของสถาบัน จัดให้มีทีมผู้ช่วยสอน คอยตอบปัญหา ข้อสงสัย หรือให้คำปรึกษา ตลอดการเรียน ผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ทัน หรือไม่เข้าใจ

ไฟล์ ที่นำไปใช้กับธุรกิจได้ทันที

- (ยังไม่มีไฟล์เรียน)

เรียนเวลาใดก็ได้ ตลอด 24 ชม.

เข้ามาทบทวนเนื้อหา ได้ตลอดชีวิต
พร้อมรับสิทธิ์ อัพเดท เนื้อหาฟรี ทุกปี

อัพเดทเนื้อหาฟรี ตลอดชีวิต

ผู้เรียนจะได้รับการอัพเดทเนื้อหาฟรีตลอดชีวิต โดยอาจารย์และทีมงานจะจัดทำเนื้อหาใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

องค์กรที่ไว้วางใจ ร่วมงานกับสถาบัน

ทุกหลักสูตรของสถาบัน เป็นหลักสูตรคุณภาพ และผลลัพธ์ของผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรเอกชน และ รัฐบาล มากมาย

รายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดในหลักสูตร

Part 1 
สอนทุกอย่างที่ต้องรู้ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

1. Grammar
- เข้าใจหลักการที่ถูกต้อง ของ Grammar ภาษาอังกฤษ
- เอาไปเข้าสอบก็ได้ แถมเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้อีก
2. Part of Speech
- ทำความเข้าใจประเภทคำ รูปแบบต่างๆ ของภาษาอังกฤษ
- พร้อมเทคนิคทำข้อสอบได้เร็ว
3. Connectors
- คำเชื่อมประเภทต่างๆ วิธีการใช้งาน
- ถ้าเข้าใจ ไม่โดนข้อสอบหลอกแน่นอน
4. Tenses
- โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของภาษาอังกฤษ
- ถ้าเข้าใจ ฟัง พูด อ่าน เขียน สอบได้คะแนนเต็ม
5. Participles
- เวลาเจอข้อสอบ ข้อไหน เติม -ed ข้อไหนเติม -ing
- ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ ตอบได้ทุกข้อ
6. If-Clause และ Comparison
- หนึ่งในพาร์ทที่คนเข้าใจจะทำได้เต็ม แต่ถ้าคนไม่เข้าใจจะตอบไม่ได้เลย
- ถ้ารู้หลักการ ไม่มีทางตอบผิด
Part 2 
ตะลุยโจทย์
พาทำข้อสอบ TOEIC เหมือนเข้าสอบจริง พาทำข้อสอบทีละข้อ อธิบายจนเข้าใจว่า ทำไมต้องตอบข้อนี้ เวลาไปสอบจริง ทำได้สบายมากแน่นอน
1. ตะลุยโจทย์ พาร์ท Listening
- TOEIC พาร์ท 1: Photographs
- TOEIC พาร์ท 2: Question-Response
- TOEIC พาร์ท 3: Short Conversations
- TOEIC พาร์ท 4: Short Talks
2. ตะลุยโจทย์ พาร์ท Reading
- TOEIC พาร์ท 5: Incomplete Sentences
- TOEIC พาร์ท 6: Text Completion
- TOEIC พาร์ท 7: Reading Comprehension

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

อ. นพ พงศธร ธนบดีภัทร

ประวัติผลงานที่โดดเด่น
รางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี (JUMC STAR)
สมาคมนิสิตเก่า MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรับรองคุณวุฒิ
Specialization in Strategy
Harvard Business School (HBX)
Harvard University
ประวัติการศึกษา
Global Business
Harvard Business School (HBX)
Harvard University
Computer Engineer
King Mongkut's University of Technology Thonburi
ประวัติการสอน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร Global Executive MBA)
อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : MBA)
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย Thailand Management Association (TMA)
ผู้สอนหลักสูตร Digital Transformation
ที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญ
- บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (SCG)
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประธานกรรมการ (President)
บริษัท เอ็ดดิคท์ จำกัด

อ. ศาสตรา รัตตโนภาส

ประวัติผลงานที่โดดเด่น
นักวางแผนการตลาดที่สร้างปรากฎการณ์พลิกโฉมให้แบรนมาแล้วมากมาย ในฐานะที่ปรึกษาและนักการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำ
แบรนด์ L'Occitane (L'Occitane South East Asia)
True Shopping (True Visions Co., Ltd.)
บริษัท ไข่หวานบ้านซูชิ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้เขียนหนังสือขายดี
หนังสือ ทำธุรกิจอย่างผู้ชนะในทุกสานการณ์ (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
การรับรองคุณวุฒิ
Facebook Blueprint
Professional Certificate
Ultimate Google Ads Training
Certified Trainer
Apple Search Ads
Apple Certified
Growth Hacking with Digital Marketing
Certificate of completion
Google Project Management
Professional Certificate
ประวัติการสอน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing และ Branding
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ Startup
ที่ปรึกษา
ประวัติการทำงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
บริษัท ไข่หวานบ้านซูชิ (ประเทศไทย) จำกัด
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
บริษัท ที เอช เค โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)

Eddu คอร์ส

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด
สำหรับองค์กร
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
magic-wandheartlicensefilm-playbubblechart-barshistory

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram