Shortcut MBA

สรุป Mini MBA ใน 10 วัน

ในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งใผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ผมได้สังเกตผู้เรียนบางคนที่จด short note ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเอง ผมจึงมีความคิดว่า ถ้าเนื้อหาที่สอนทั้งปี ถูกจดอยู่ในกระดาษไม่กี่หน้าได้ แล้วทำไมจะเอาสรุปมาสอนใน 10 วันไม่ได้
⭐⭐⭐⭐⭐  4.9
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้ทั้งหมด 12,803 คน

ลงมือทำจริง

หลักสูตรนี้ คุณจะได้ลงมือทำ
📚 เขียนแผนธุรกิจ (Business Model)
📊 วางแผนการเงินธุรกิจ (Financial Model) 
📈 ออกแบบแผนการตลาด (Marketing Campaign)
ที่ปกติเรียนกันทั้งปี ผ่านเครื่องมือที่อาจารย์รวบรวม ผูกสูตร และสรุปมาให้ นำไปใช้กับธุรกิจได้จริงทันที

ความรู้จริง จากตัวจริง

เรียนเนื้อหาทั้ง 3 รายวิชา ของ MBA เนื้อหาแน่นๆ สรุปให้แบบกระชับ คัดมาเฉพาะสาระ ส่งตรงจากห้องเรียน MBA
1. การตลาด & การสร้างแบรนด์
2. องค์ความรู้ธุรกิจ & การจัดการ
3. การบัญชี & การเงิน
💬  ถาม-ตอบ กับผู้สอนได้
🕙  เรียนได้ตลอด 24 ชม.
✓  อัพเดทเนื้อหาฟรี ตลอดชีวิต
Shortcut MBA Mini MBA เรียน MBA ออนไลน์ online

สิ่งที่คุณจะได้เรียน

✔ ทฤษฎีและหลักการที่สำคัญในการบริหารธุรกิจ
ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้ทำความเข้าใจทฤษฎีการบริหารที่สำคัญ ควบคู่ไปกับกรณีศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ทันที เพราะทฤษฎีและหลักการในหลักสูตรบริหาร (MBA) มาจากการวิเคราะห์ความสำเร็จ/ล้มเหลว ของธุรกิจในอดีต เพื่อให้ธุรกิจในอนาคต ไม่ซ้ำรอยความผิดพลาด และเติบโตได้ไกลกว่านั่นเอง
✔ ลงมือเขียนแผนธุรกิจ & การตลาด แบบ step-by-step
คุณจะได้ลงมือเขียนแผนธุรกิจด้วย Business Model ซึ่งใช้ได้ทั้งการวางแผนธุรกิจใหม่ และวางแผนต่อยอดธุรกิจเดิมให้เติบโตยิ่งขึ้น และจะได้ลงมือเขียนแผนวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ด้วย Value Proposition Canvas ควบคู่ไปกับการเขียนแผนธุรกิจแบบ LEAN สำหรับธุรกิจใหม่ว่าจะไปแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่ได้อย่างไร
✔ วิธีประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ ด้วยการทำ Financial Model
คุณจะได้เรียนรู้การทำ Feasibility Study เพื่อประเมินว่าการทำธุรกิจใหม่ หรือ Project ใหม่ในครั้งนี้ จะมีโอกาสสำเร็จมากแค่ไหน ทั้งวางแผนต้นทุน, ประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ, คำนวณจุดคุ้มทุน ด้วยการลงมือทำ Financial Model รวมถึงวิชาบัญชี & การเงิน ที่คนทำธุรกิจต้องรู้
✔ การยิง Ads โฆษณาบนทุกแพลตฟอร์ม
Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok, LINE OA รวมถึงเทคนิค และวิธีการอ่านค่าจากหลังบ้าน เพื่อปรับปรุงชุดโฆษณาให้ต้นทุนถูกลง แต่ขายดีขึ้น มีกำไรมากขึ้น

ทักษะที่คุณจะได้รับ

ทฤษฎีการบริหาร
กลยุทธ์การตลาด
บัญชี & การเงิน ที่จำเป็นสำหรับนักธุรกิจ
เขียนแผนธุรกิจ
Business Model Canvas
Valua Proposition Canvas
Lean Canvas
วางแผนส่วนแบ่งทางการตลาด
SWOT Analysis
วางแผนการเงินสำหรับกิจการ
Financial Model
วางแผนต้นทุน
ประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ
คำนวณจุดคุ้มทุน
Feasibility Study
กลยุทธ์การตลาด แบบเจาะกลุ่ม (STP)
การแบ่งกลุ่มลูกค้า
กลยุทธ์กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
การกำหนดจุดยืนทางการตลาด
วิเคราะห์คู่แข่ง
ทฤษฎีการตลาด (รวบรวมตั้งแต่ อดีต - ปัจจุบัน)
ทฤษฎีการตลาด 4P
ทฤษฎีการสร้างแบรนด์ 3i
ทฤษฎีการตลาด 4C
การกำหนดตัวตนของแบรนด์
เทคนิคการออกแบบภาพลักษณ์แบรนด์
การวางแผนรักษาแบรนด์
Marketing Management
Crisis Management
กรณีศึกษาธุรกิจชั้นนำทั่วโลก
เทคนิคการวิเคราะห์ Ads เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
กลยุทธ์การเขียน Content ให้น่าซื้อ น่าติดตาม
SEO (การทำให้เว็บไซต์ / แบรนด์ ติดหน้าแรก Google)
การขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ
การขอรับการยกเว้นภาษีจาก BOI

ดูเนื้อหาที่จะเรียนโดยละเอียด

ดูรายละเอียดเนื้อหา

ประกาศนียบัตร

ผู้ที่เรียนจบ และสอบผ่านเกณฑ์ประเมินของหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร ที่รับรองโดยสถาบันและอาจารย์ผู้สอน ไปใช้ต่อยอดการทำงาน หรือ ประกอบการขายงานให้องค์กรชั้นนำต่างๆ

ถาม-ตอบ กับอาจารย์ได้ตลอด

ในทุกหลักสูตรของสถาบัน จัดให้มีทีมผู้ช่วยสอน คอยตอบปัญหา ข้อสงสัย หรือให้คำปรึกษา ตลอดการเรียน ผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ทัน หรือไม่เข้าใจ

ไฟล์ ที่นำไปใช้กับธุรกิจได้ทันที

- เขียนแผนธุรกิจ (Business Model)
- แผนการเงินธุรกิจ (Financial Model)
- เอกสารประกอบการเรียน

เรียนเวลาใดก็ได้ ตลอด 24 ชม.

เข้ามาทบทวนเนื้อหา ได้ตลอดชีวิต
พร้อมรับสิทธิ์ อัพเดท เนื้อหาฟรี ทุกปี

อัพเดทเนื้อหาฟรี ตลอดชีวิต

ผู้เรียนจะได้รับการอัพเดทเนื้อหาฟรีตลอดชีวิต โดยอาจารย์และทีมงานจะจัดทำเนื้อหาใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

องค์กรที่ไว้วางใจ ร่วมงานกับสถาบัน

ทุกหลักสูตรของสถาบัน เป็นหลักสูตรคุณภาพ และผลลัพธ์ของผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรเอกชน และ รัฐบาล มากมาย

วิดีโอแนะนำหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดในหลักสูตร

วิชาที่ 1 
การตลาด & การสร้างแบรนด์
(Marketing & Branding)
1. พฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่
- ถ้าคุณเคยพยายามขายแทบตาย แต่ลูกค้ายังน้อยเหมือนเดิม แสดงว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่มันผิด
- บทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้า เพื่อออกแบบแผนการตลาดที่มัดใจลูกค้าได้สำเร็จ
- ทฤษฎีการตลาด และกรณีศึกษาในทุกยุคสมัย (การตลาด 1.0 vs 2.0 vs 3.0 vs 4.0)
2. Customer Journey เส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภค
- ลูกค้าไม่ได้เห็นแล้วซื้อเลย ลูกค้าคิดอะไรอยู่ในหัวบ้าง ก่อนตัดสินใจซื้อ
- ความเชื่อเดิมๆ ตำราการตลาดแบบเดิม ไม่เวิร์คอีกต่อไป
- บทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจจิตวิทยาการตัดสินใจของลูกค้า และวิวัฒนาการของการตลาดในแต่ละสมัย
3. กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
- ถอดบทเรียนจากตำราการตลาด ที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกใช้สอน
- กลยุทธ์การตลาด แบบโฟกัสที่ตัวสินค้า 4P
- กลยุทธ์การตลาด แบบโฟกัสที่ผู้บริโภค 4C
- กลยุทธ์การตลาด แบบเจาะกลุ่ม (STP)
- กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation)
- กลยุทธ์การกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Targeting)
- กลยุทธ์การกำหนดจุดยืนทางการตลาด (Positioning)
- เทคนิคการประเมินคู่แข่ง (Competttor)
- การประเมินส่วนแบ่งทางการตลาด (Growth Share Matrix)
4. Branding
สินค้า 10 ยี่ห้อที่วางเรียงบนชั้นขายสินค้า จะมีเพียงยี่ห้อเดียวที่กินส่วนแบ่ง 90% ของตลาดนั้นหมด
บทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคการสร้างแบรนด์ ซึ่งประกอบด้วย
- ทฤษฎีการสร้างแบรนด์ 3i
- การกำหนดตัวตนของแบรนด์ (Brand Identity)
- การออกแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image)
- การวางแผนการรักษาแบรนด์ (Brand Integrity)
วิชาที่ 2
องค์ความรู้ธุรกิจ & การจัดการ
(Business & Management)
1. การหาไอเดียธุรกิจ และหลักการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้เห็นโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ
- การประเมินความเป็นไปได้ของไอเดียธุรกิจ
- การพัฒนาธุรกิจด้วยหลักการควบคุมต้นทุน (Lean)
- การรับมือและปรับตัวให้ธุรกิจไปรอด ในยุค Disruption ที่บริษัทส่วนใหญ่ทยอยปิดตัว
2. การสร้างแผนธุรกิจ
- การกำหนดคุณค่าของธุรกิจ (Value Proposition)
- การวิเคราะห์แผนธุรกิจ เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมจุดเด่นให้ธุรกิจ
3.การวิเคราะห์/ประเมินธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มช่องทางรายได้ เน้นการนำไปประยุกต์ใช้จริงในธุรกิจ
- SWOT Analysis หลักการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจในมิติต่างๆ
- ตัวแปรสำคัญต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ และติดตามผลอย่างใกล้ชิด (Indicator)
- วิธีการอ่านค่าเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ (Data Analysis)
- การวิเคราะห์ต้นทุน
- กลยุทธ์การตั้งราคา
- หลักวงจรควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ของสินค้าและบริการ
4. ข้อผิดพลาดที่มักเจอในการทำธุรกิจ
5. หลักการรับมือกับความผิดพลาด (Crisis Management)
6. เครื่องมือต่างๆที่ผู้ประกอบการต้องรู้จัก เพื่อนำไปบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กรณีศึกษา (Case study) ของธุรกิจที่น่าสนใจในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก
วิชาที่ 3
การบัญชี & การเงิน
(Accounting & Finance)
1. บัญชี 101 
การวางแผนจัดการบัญชีและภาษีที่ผู้ประกอบการต้องรู้
2. คณิตศาสตร์ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้
3. หลักการคำนวณต้นทุน และข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น
4. ข้อควรทำและไม่ควรทำ เกี่ยวกับการบริหารต้นทุน
5. การจัดทำโมเดลการเงิน (Financial Model) เพื่อวิเคราะห์อัตราการเติบโต ส่วนแบ่งตลาด กำไร ต้นทุน ระยะเวลาคืนทุน และอื่นๆ
6. การทำ Feasibility Study (แบบประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ) ด้วย Financial Model
7. การคำนวณเพื่อประเมินความอยู่รอดของธุรกิจ ด้วยโมเดลการกำหนดราคาของสินทรัพย์ทุน (CAPM) และทางเลือกอื่นๆที่ใช้งานจริงในภาคปฏิบัติ
8. ข้อควรระวังในการทำบัญชี
9. วิธีการตรวจสอบบัญชีว่าพนักงานของคุณทุตจริตหรือไม่
10. ภาษีธุรกิจ
11. การประเมินผลตอบแทน
12. หลักการจัดการงบประมาณ
13. การหาเงินทุน และสิทธิพิเศษต่างๆสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องรู้
- ทำความเข้าใจหลักเพิ่มทุน และการระดมทุน (Raise fund) จากนักลงทุน
- รูปแบบของทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ
- เทคนิคและวิธีการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ
- การขอสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

อ. นพ พงศธร ธนบดีภัทร

ประวัติผลงานที่โดดเด่น
รางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี (JUMC STAR)
สมาคมนิสิตเก่า MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรับรองคุณวุฒิ
Specialization in Strategy
Harvard Business School (HBX)
Harvard University
ประวัติการศึกษา
Global Business
Harvard Business School (HBX)
Harvard University
Computer Engineer
King Mongkut's University of Technology Thonburi
ประวัติการสอน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร Global Executive MBA)
อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : MBA)
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย Thailand Management Association (TMA)
ผู้สอนหลักสูตร Digital Transformation
ที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญ
- บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (SCG)
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประธานกรรมการ (President)
บริษัท เอ็ดดิคท์ จำกัด

อ. ศาสตรา รัตตโนภาส

ประวัติผลงานที่โดดเด่น
นักวางแผนการตลาดที่สร้างปรากฎการณ์พลิกโฉมให้แบรนมาแล้วมากมาย ในฐานะที่ปรึกษาและนักการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำ
แบรนด์ L'Occitane (L'Occitane South East Asia)
True Shopping (True Visions Co., Ltd.)
บริษัท ไข่หวานบ้านซูชิ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้เขียนหนังสือขายดี
หนังสือ ทำธุรกิจอย่างผู้ชนะในทุกสานการณ์ (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
การรับรองคุณวุฒิ
Facebook Blueprint
Professional Certificate
Ultimate Google Ads Training
Certified Trainer
Apple Search Ads
Apple Certified
Growth Hacking with Digital Marketing
Certificate of completion
Google Project Management
Professional Certificate
ประวัติการสอน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
อาจารย์พิเศษ วิชา Marketing และ Branding
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ Startup
ที่ปรึกษา
ประวัติการทำงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
บริษัท ไข่หวานบ้านซูชิ (ประเทศไทย) จำกัด
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
บริษัท ที เอช เค โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)

Eddu คอร์ส

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด
สำหรับองค์กร
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
magic-wandheartlicensefilm-playbubblechart-barshistory

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram