Microsoft Excel

คอร์สเดียว สอนตั้งแต่พื้นฐาน - เทคนิคขั้นสูง

ในการทำงานกับองค์กรชั้นนำหรือบริษัททั่วไปที่มักจะใช้โปรแกรม Microsoft Excel กับการทำงานกับข้อมูลหรอื Data จำนวนมหาศาล ฉะนั้นการที่จะทำได้อย่างรวดเร็วก็จำเป็นจะต้องใช้เทคนิค หรือสูตรลัดในโปรแกรม หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนโปรแกรม Excel ตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักโปรแกรม เครื่องมือต่างๆ ไปจนถึงขั้น Advanced ประยุกต์ใช้งานได้จริง
⭐⭐⭐⭐⭐  4.9
ผู้เรียนที่จบหลักสูตรนี้ทั้งหมด 12,803 คน

ลงมือทำจริง

เก่ง Excel สอนตั้งแต่พื้นฐาน - เทคนิคขั้นสูง
✔️ ทำเป็นทุกสูตร
✔️ รายงานได้ทุกตัวเลข คำนวณได้รวดเร็ว
✔️ ประเมินยอดขาย พยากรณ์กำไร อย่างแม่นยำ
✔️ ประยุกต์ใช้ได้จริงในโลกของการทำงาน

ความรู้จริง จากตัวจริง

เรียนเนื้อหาทั้งทฤษฎีและปฎิบัติทั้ง 3 โปรแกรม กับตัวจริงแชมป์โลกในการแข่งขัน Microsoft office จากสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ได้รับรองอย่างเป็นทางการจาก Microsoft Specialist Expert Certified
💬  ถาม-ตอบ กับผู้สอนได้
🕙  เรียนได้ตลอด 24 ชม.
✓  อัพเดทเนื้อหาฟรี ตลอดชีวิต
Microsoft Excel เก่ง Excel สอนตั้งแต่พื้นฐาน ทำรายงาน สรุปยอด กราฟ Pivot table

สิ่งที่คุณจะได้เรียน

✔ ทฤษฎีและเครื่องมือต่างๆของโปรแกรม
ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เริ่มเรียนตั้งแต่การแนะนำเครื่องมือต่างๆในโปรแกรมที่ต้องใช้ เช่น Excel ส่วนประกอบของ โปรแกรม Microsoft Excelการจัดรูปแบบเซลล์ให้เหมาะกับเนื้อหา (Formatting Cell) Tips เทคนิคการทํางานกับ Microsoft Excel จนถึงการประยุกต์ใช้
✔ เรียนเจาะลึกของแต่ละโปรแกรม
คุณจะได้ฟังก์ชันที่สำคัญที่ทุกบริษัทต้องใช้ไม่ว่าจะเป็น Excel การทํางานกับวันที่ เทคนิคการตรวจสอบการว่าเครื่องของเราใช้รูปแบบของวันที่แบบใด การคํานวณตัวเลขใน Microsoft Excel เจาะลึกวิธีการทำงานกับข้อมูลจำนวนมากๆด้วย Excel
✔ ลงมือปฎิบัติ พาทำแบบละเอียดทีละขั้นตอน
ไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่เข้าใจหรืออาจารย์จะสอนเร็วจนตามไม่ทัน เพราะอาจารย์จะพาทำทุกเครื่องมือ ทุกรูปแบบ อย่างช้าๆ แบบ Step by step และยังสามารถ ปรึกษา-สอบถามกับอาจารย์ผ่านทาง [email protected] ได้ตลอดเวลา
✔ สอนเจาะลึกประยุกต์ใช้งานจริง
เจาะลึกการใช้งานโปรแกรม สามารถนำไปใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับกราฟ Pivot Table & Pivot Chart การทำตารางสรุปข้อมูล เทคนิควิธีลัดขั้นตอนง่ายๆให้คุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา

ทักษะที่คุณจะได้รับ

microsoft office
Microsoft word
Microsoft excel
Microsoft Power point
การสร้าง Chart 
ทำ Presentation
นำเสนองาน
การจัดรูปแบบ Format Cell
การจัดการว่าจะต้องป้อนเป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ.
การ Lock Cell โดยใช้เครื่องหมาย $
สูตรการคํานวณใน Microsoft Excel
การประยุกต์คํานวณ
Conditional Formatting
เครื่องมือในการแยกตัวอักษรออกเป็นคอลัมน์
เทคนิคการทําเลขรันอัตโนมัติใน excel
การเรียงข้อมูลตามลําดับ (Sorting)
การอ่านค่าจาก Pivot Table
สูตรการทํางานเกี่ยวกับวันที่
การประยุกต์คํานวณ
การทํางานกับรูปภาพ ตาราง SmartArt และ แผนภูมิ
สูตรการคํานวณที่ซับซ้อน
การประยุกต์การตกแต่งข้อมูลด้วย Conditional Formatting
Tips เทคนิคการทํางานกับ Microsoft Excel
เทคนิคเพื่อกําหนดการกรองข้อมูลให้ได้ตามต้องการ
การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วย Data Validation
เทคนิคการแทนที่ข้อความ และการแทนที่รูปแบบต่าง ๆ
Data Validation
เทคนิคการสร้างลายนํ้าเพื่อป้องกันการ copy
การจัดการกับรูปภาพ และตาราง
การสร้างและการแก้ไข Pivot Table
การแทรกสมการและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
การดูข้อมูลและสรุปผล
(Protect Sheet,
Protect Workbook
การบันทึกงานในรูปแบบต่าง ๆ
การกําหนดรหัสผ่านให้ไฟล์Excel
การสร้างและการแก้ไข Pivot Table
การอ่านค่าจาก Pivot Table
Pivot Chart Report
การทําสรุปผลข้อมูลด้วย (Sub Total)
การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วย Data Validation
เทคนิคการทําเลขรันอัตโนมัติ

ดูเนื้อหาที่จะเรียนโดยละเอียด

ดูรายละเอียดเนื้อหา

ประกาศนียบัตร

ผู้ที่เรียนจบ และสอบผ่านเกณฑ์ประเมินของหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร ที่รับรองโดยสถาบันและอาจารย์ผู้สอน ไปใช้ต่อยอดการทำงาน หรือ ประกอบการขายงานให้องค์กรชั้นนำต่างๆ

ถาม-ตอบ กับอาจารย์ได้ตลอด

ในทุกหลักสูตรของสถาบัน จัดให้มีทีมผู้ช่วยสอน คอยตอบปัญหา ข้อสงสัย หรือให้คำปรึกษา ตลอดการเรียน ผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ทัน หรือไม่เข้าใจ

ไฟล์ ที่นำไปใช้ได้ทันที

- เอกสารประกอบการเรียน

เรียนเวลาใดก็ได้ ตลอด 24 ชม.

เข้ามาทบทวนเนื้อหา ได้ตลอดชีวิต
พร้อมรับสิทธิ์ อัพเดท เนื้อหาฟรี ทุกปี

อัพเดทเนื้อหาฟรี ตลอดชีวิต

ผู้เรียนจะได้รับการอัพเดทเนื้อหาฟรีตลอดชีวิต โดยอาจารย์และทีมงานจะจัดทำเนื้อหาใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

องค์กรที่ไว้วางใจ ร่วมงานกับสถาบัน

ทุกหลักสูตรของสถาบัน เป็นหลักสูตรคุณภาพ และผลลัพธ์ของผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรเอกชน และ รัฐบาล มากมาย

วิดีโอแนะนำหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดในหลักสูตร

โปรแกรมที่ 1 
Microsoft Excel
1. ส่วนประกอบของ โปรแกรม Microsoft Excel
2. การจัดรูปแบบเซลล์ให้เหมาะกับเนื้อหา (Formatting Cell)
• การจัดรูปแบบ Format Cell
• การคัดลอกรูปแบบด้วยความรวดเร็ว
3. การทํางานกับวันที่
• เทคนิคการตรวจสอบการว่าเครื่องของเราใช้รูปแบบของวันที่แบบใด
• การจัดการว่าจะต้องป้อนเป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ.
4. การคํานวณใน Microsoft Excel
• เครื่องหมายการคํานวณ
• การอ้างอิง Cell, Worksheet, Worksheet
• การ Lock Cell โดยใช้เครื่องหมาย $
• สูตรการคํานวณใน Microsoft Excel ได้แก่ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA,
BAHTTEXT
• สูตรการทํางานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, DATE
• การประยุกต์คํานวณ หาวันครบกําหนด อายุงาน คํานวณโบนัสด้วย IF
• สูตรการคํานวณที่ซับซ้อน เช่น IF, SUMIF(), COUNTIF(), VLOOKUP() เป็นต้น
• การเชื่อมโยงสูตรข้าม Worksheet
5. การประยุกต์การตกแต่งข้อมูลด้วย Conditional Formatting
• การตั้งค่า Highlight, Database, Iconset (สรุปเงินเดือน)
• การตรวจสอบสต๊อกโดยนําเสนอเป็น Icon
• การกําหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting
• ใช้สําหรับการแสดงผลข้อมูลโดยใช้สีสันต่าง ๆ ตามเงื่อนไข เช่น หาก สินค้ามีสต๊อค ตํ่ากว่าเกณฑ์ให้แสดง
ไฮไลท์สีแดง
• การแจ้งเตือนการสั่งซื้อด้วยเมื่อจํานวนสินค้าตํ่ากว่าจุดสั่งซื้อ
6. Tips เทคนิคการทํางานกับ Microsoft Excel
• เครื่องมือในการแยกตัวอักษรออกเป็นคอลัมน์ (Text to Column)
• เทคนิคการสร้างลิสต์รายการอัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ตลอดเวลา
• เทคนิคการคัดลอกสูตรอย่างรวดเร็ว แม้เป็นแสนรายการ ก็สามารถทําได้อย่างรวดเร็ว
• เทคนิคการทําเลขรันอัตโนมัติ
• เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ให้เพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว เช่น เทคนิคการ Copy งาน
เทคนิคการเลื่อน Cell เทคนิคการใส่สูตร Shortcut ที่ทํางานทํางานได้รวดเร็ว
• Shortcut Key ที่จําเป็นต่อการทํางาน เพื่อให้ทํางานได้ไวยิ่งขึ้น เช่นการ Navigation, Selection เป็นต้น
7. การทํางานกับข้อมูล ในการใช้งาน Microsoft Excel สําหรับผู้ที่ทํางานกับ Excel ย่อมมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตรงนี้จะมีเทคนิคที่ช่วยในการจัดการกับข้อมูล จํานวนมาก ๆ ให้ง่ายขึ้น
• การเรียงข้อมูลตามลําดับ (Sorting)
• การกรองข้อมูล (Filter) ด้วย Auto Filter
• การกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
• Top 10 กําหนดการกรองข้อมูล 10 รายการสูงสุด/ตํ่าสุด
• เทคนิคเพื่อกําหนดการกรองข้อมูลให้ได้ตามต้องการ
• การทําสรุปผลข้อมูลด้วย (Sub Total)
• ใช้สําหรับการสรุปผลโดยแสดงผลสรุปข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ผลรวม ค่าเฉลี่ย จํานวน หรือค่าทางสถิติตาม
กลุ่มข้อมูลที่ต้องการ
• การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วย Data Validation
• ใช้สําหรับการป้องกัน และเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมูลให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ทําเป็น List ให้เลือก
แทนที่จะพิมพ์ข้อมูลเอง และหากกรอกค่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเตือนกับผู้ใช้งาน
8. Pivot Table & Pivot Chart มีประโยชน์สําหรับการทําตารางสรุปผลข้อมูล เพื่อนําเอาข้อมูลดิบ มาสรุปผลให้ดูง่ายขึ้น ซึ่งในการอบรมจะพูดถึงการเตรียมข้อมูลและแนวคิดในการดูข้อมูลเพื่อนํามาสรุปผล และ
การดูข้อมูลในมิติ (Dimension) ต่าง ๆในรูปแบบตาราง และ กราฟ
• ความหมายและประโยชน์ของ Pivot Table
• Pivot Table กับการสรุปข้อมูล
• การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
• การสร้างและการแก้ไข Pivot Table
• การอ่านค่าจาก Pivot Table
• Pivot Chart Report
• การสร้าง Chart ในรูปแบบต่าง ๆ
• การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการ
9. การกําหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security) เราจะแนะนําการป้องกันการเปิดอ่านไฟล์การป้องกันการแก้ไขไฟล์ซ่อนสูตร ล็อกเซลล์ที่ไม่ต้องการให้แก้ไข โดย Excel มีความสามารถด้านความ
ปลอดภัยหลายระดับโดยหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน
• การกําหนดรหัสผ่านให้ไฟล์Excel
• การป้องกัน Worksheet & Workbook (Protect Sheet, Protect Workbook)
• การป้องกันไม่ให้เห็นสูตร และการป้องกันไม่ให้แก้ไขใน Cell ที่ต้องการ (Lock and Hidden)

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

เก่ง Excel ทำเป็นทุกสูตร รายงานได้ทุกตัวเลข คำนวณได้รวดเร็ว เก่ง PowerPoint นำเสนอได้โดดเด่นกว่าใคร เก่ง Word ทำรายงานได้แบบมืออาชีพ

อาจารย์ทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล

ประวัติผลงานที่โดดเด่น
แชมป์โลก Microsoft Office Expert จากสหรัฐอเมริกา
การรับรองคุณวุฒิ
Microsoft Specialist Expert Certified
ประวัติการสอน
ประสบการณ์สอนผู้ประกอบการ, นักศึกษา และเป็นวิทยากรสอนให้บริษัทชั้นนํามากมาย
อาทิเช่น
- รายการอายุน้อยร้อยล้าน
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
- สถาบันพัฒนาทักษะวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย
- ฯลฯ

Eddu คอร์ส

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด
สำหรับองค์กร
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
magic-wandheartlicensefilm-playbubblechart-barshistory

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram