Data Analytics for Business & Marketing

ใช้ Data ทำธุรกิจ & การตลาด ให้ประสบความสำเร็จในยุค 4.0

ผมได้สังเกตเห็นว่า ในโลกธุรกิจ
• คนจากฝั่งธุรกิจ / Marketing ไม่เข้าใจ Data
• คนทำ Data ไม่เข้าใจธุรกิจ
ในฐานะอาจารย์ภาควิชาธุรกิจ และผู้ที่ทำงานด้าน Data โดยตรง ผมจึงออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เรียน สามารถใช้องค์ความรู้เรื่อง Data Analytics & Data Visualization ไปสร้างให้เกิด DATA Driven Marketing ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ

ความรู้จริง จากตัวจริง

✓ สอนตั้งแต่พื้นฐานการทำงานกับ Data (คนไม่มีพื้นฐานเลย ก็สามารถเรียนได้)
✓ ไปจนถึงการวิเคราะห์ตลาด มองหาความน่าจะเป็น ตั้งสมมติฐาน และประเมินความได้เปรียบของธุรกิจ ด้วย Data
✓ พร้อมกรณีศึกษา เคสธุรกิจและการตลาดทั่วโลก ที่ใช้ Data มาเป็นแต้มต่อสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจ มากมาย
🎉 แถมฟรี! สอน Google Data Studio ทำ Data Visualization

ลงมือทำจริง

หลักสูตรนี้ คุณจะได้ลงมือทำ
✓ การประยุกต์ใช้ Data กับการวางแผนธุรกิจ
✓ การวางแผนการตลาด โดยใช้ Data มาร่วม
✓ ทำ Dashboard สรุปข้อมูลให้เข้าใจง่าย นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💬  ถาม-ตอบ กับผู้สอนได้
🕙  เรียนได้ตลอด 24 ชม.
✓  อัพเดทเนื้อหาฟรี ตลอดชีวิต
Data analytics ใช้ ข้อมูล ทำธุรกิจ การตลาด ด้วย Business Analytics

สิ่งที่คุณจะได้เรียน

✔ Data Science Fundamental
ปูพื้นฐาน ความเข้าใจศาสตร์ของ Data Science ว่าทำไม Data ถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ จนกลายเป็นศาสตร์ที่จำเป็นที่สุดกับทุกองค์กรในศตวรรษนี้ และทำความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ Data กับธุรกิจ 
1. ทั้งมุมของฝ่ายบริหาร ที่ต้องวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของธุรกิจ โดยมี Data เข้ามาช่วย
2. และมุมของฝ่ายการตลาด ที่ต้องวางแผนการสร้าง Campaign ทางการตลาดใหม่ๆ โดยอาศัย Data
 เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด
✔ Data Driven Marketing & Businesses Case Study
บริษัทชั้นนำ สามารถใช้ Data มาสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร
- Case Study บริษัทในประเทศไทย
- Case Study บริษัทระดับโลก
บริษัทต่างๆ ใช้เทคนิคอะไร ในการปรับองค์กร ให้สามารถอยู่และเติบโตได้
- Case Study บริษัทในประเทศไทย
- Case Study บริษัทระดับโลก
✔ How Business & Data Work Together
1. Descriptive Analytics
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ โดยอาศัยข้อมูลในอดีต เพื่อมาประเมินผล และหา SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์) ของธุรกิจ ในสถานการณ์ปัจจุบัน)
2. Predictive Analytics 
พยากรณ์ยอดขาย และเหตุการณ์ตัวเลขต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนำไปสู่การวางแผน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและการทำการตลาด 
3. Prescriptive Analytics
ใช้ข้อมูลมาเพื่อประเมินและวิเคราะห์ ว่าควรจะปรับแผนกลยุทธ์การดำเนินการธุรกิจ หรือการตลาดอย่างไร ให้สอดคล้องกับตัวเลขของสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งคนอื่นในตลาด 
✔ Hands-on Workshop
สอนคุณทำงานกับ Data แบบจับมือทำทีละขั้นตอน 
- ตั้งแต่กระบวนการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล พาลงรายละเอียดทุกสิ่งที่ต้องทำในการวิเคราะห์ข้อมูล 
- รวมถึงสอนเทคนิคการตั้งสมมติฐานในธุรกิจและการทำการตลาด เพื่อให้ธุรกิจเติบโต 
- สอนวิธีใช้ และพาลงมือทำ เครื่องมือประมวลผลข้อมูล Data Visualization เพื่อเอาข้อมูลมานำเสนอประกอบการวิเคราะห์ได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยโปรแกรม Google Data Studio ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดจากทุกองค์กรทั่วโลก

ทักษะที่คุณจะได้รับ

ปูพื้นฐาน Data Science
Data Driven Marketing
Business Analytics
การประยุกต์ใช้ Data กับธุรกิจ
ทำไม Data ถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ
การวางแผนการตลาดด้วย Data
วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจโดยใช้ Data ช่วยตัดสินใจ
การอ่าน Data ในรูปแบบต่างๆ
การใช้ Data ปรับปรุงแคมเปญการตลาด
Case study บริษัทที่ใช้ Data ปรับแผนธุรกิจ
Case study บริษัทที่ขับเคลื่อนการตลาดด้วย Data
Iceberg Principle
CRISP Model
Model วิเคราะห์ Data เพื่อประกอบการตัดสินใจในธุรกิจ
Descriptive Analytics
วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจด้วย Data ในอดีต
SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค์) ด้วย Data
Predictive Analytics
พยากรณ์ยอดขาย
ทำนายเหตุการณ์ต่างๆ ด้วย Data
ใช้ Data วางแผน & ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ใชh Data วิเคราะห์คู่แข่ง
Prescriptive Analytics
การตั้งโจทย์และสมมติฐานจากปัญหาของธุรกิจ
Data Preparation
การจัดเตรียม/จัดระเบียบข้อมูล
Data Evaluation
การใช้ Data ประเมินธุรกิจ
Garbage in - Garbage out
สิ่งที่ต้องระวังในการใช้ Data ป้องกันผลเสียต่อธุรกิจ
Data Collection
รูปแบบการเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ
Pre-Test (ประเมินความถูกต้องของการออกแบบ Data)
พื้นฐานการทำงานกับตัวแปร
Independent Variables
Dependent Variables
Data Screening
Data Partition
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
Qualitative Research
Quantitative Research
Data Visualization

ดูเนื้อหาที่จะเรียนโดยละเอียด

ดูรายละเอียดเนื้อหา

ประกาศนียบัตร

ผู้ที่เรียนจบ และสอบผ่านเกณฑ์ประเมินของหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร ที่รับรองโดยสถาบันและอาจารย์ผู้สอน ไปใช้ต่อยอดการทำงาน หรือ ประกอบการขายงานให้องค์กรชั้นนำต่างๆ

ถาม-ตอบ กับอาจารย์ได้ตลอด

ในทุกหลักสูตรของสถาบัน จัดให้มีทีมผู้ช่วยสอน คอยตอบปัญหา ข้อสงสัย หรือให้คำปรึกษา ตลอดการเรียน ผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ทัน หรือไม่เข้าใจ

สอน ใช้ Google Data Studio

ในหลักสูตรนี้ อาจารย์จะสอนวิธีใช้เครื่องมือทำ Data Visualization เพื่อเอาข้อมูลมานำเสนอประกอบการวิเคราะห์ได้วยโปรแกรม Google Data Studio ซึ่งได้รับความนิยมที่สุดจากทุกองค์กรทั่วโลก

เรียนเวลาใดก็ได้ ตลอด 24 ชม.

เข้ามาทบทวนเนื้อหา ได้ตลอดชีวิต
พร้อมรับสิทธิ์ อัพเดท เนื้อหาฟรี ทุกปี

อัพเดทเนื้อหาฟรี ตลอดชีวิต

ผู้เรียนจะได้รับการอัพเดทเนื้อหาฟรีตลอดชีวิต โดยอาจารย์และทีมงานจะจัดทำเนื้อหาใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

รีวิวบางส่วนจากนักเรียนตัวจริง

ดูรีวิวทั้งหมด >>

องค์กรที่ไว้วางใจ ร่วมงานกับสถาบัน

ทุกหลักสูตรของสถาบัน เป็นหลักสูตรคุณภาพ และผลลัพธ์ของผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรเอกชน และ รัฐบาล มากมาย

วิดีโอแนะนำหลักสูตร

รายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดในหลักสูตร

บทที่ 1 Introduction for Data Analytics
Data Science Fundamental
ปูพื้นฐาน ความเข้าใจศาสตร์ของ Data Science ว่าทำไม Data ถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ จนกลายเป็นศาสตร์ที่จำเป็นที่สุดกับทุกองค์กรในศตวรรษนี้
Principle of Data Analytics
ทำความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ Data กับธุรกิจ 
1. ทั้งมุมของฝ่ายบริหาร ที่ต้องวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของธุรกิจ โดยมี Data เข้ามาช่วย
2. และมุมของฝ่ายการตลาด ที่ต้องวางแผนการสร้าง Campaign ทางการตลาดใหม่ๆ โดยอาศัย Data
 เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด
บทที่ 2 Data Driven Marketing & Businesses Case Study
บริษัทชั้นนำ สามารถใช้ Data มาสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร
- Case Study บริษัทในประเทศไทย
- Case Study บริษัทระดับโลก
บริษัทต่างๆ ใช้เทคนิคอะไร ในการปรับองค์กร ให้สามารถอยู่และเติบโตได้
- Case Study บริษัทในประเทศไทย
- Case Study บริษัทระดับโลก
บทที่ 3 How Business & Data Work Together
Iceberg Principle
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องระวังและมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ก่อนเริ่มลงมือทำงานด้วย Data ของจริง
Descriptive Analytics
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ โดยอาศัยข้อมูลในอดีต เพื่อมาประเมินผล และหา SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์) ของธุรกิจ ในสถานการณ์ปัจจุบัน)
Predictive Analytics
พยากรณ์ยอดขาย และเหตุการณ์ตัวเลขต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนำไปสู่การวางแผน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและการทำการตลาด
Prescriptive Analytics
ใช้ข้อมูลมาเพื่อประเมินและวิเคราะห์ ว่าควรจะปรับแผนกลยุทธ์การดำเนินการธุรกิจ หรือการตลาดอย่างไร ให้สอดคล้องกับตัวเลขของสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งคนอื่นในตลาด
Type of Variables
ทำความรู้จัก และเข้าใจการใช้งานของตัวแปรต่างๆ ในการใช้ข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บทที่ 4 CRISP Model
CRISP Model
เรียนรู้รูปแบบการใช้โมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ
Business Understanding
การตั้งโจทย์และสมมติฐานจากปัญหาของธุรกิจ (Business Requirement) เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อว่าจะต้องใช้ข้อมูลรูปแบบใดในการนำมาวิเคราะห์ต่อ
Data Understanding
การใช้ Data มาช่วยในการตัดสินใจในการทำธุรกิจ โดยอ้างอิงจาก โจทย์และสมมติฐานจากปัญหาของธุรกิจ (Business Requirement)
Data Preparation
การจัดเตรียม และจัดระเบียบข้อมูล สำหรับการนำไปใช้ต่อเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
Data Modeling
ทำความเข้าใจขั้นตอน และรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล
Evaluation
การประเมินว่า ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ และภาพรวมของตลาดจริงหรือไม่
Deployment
นำข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมาได้ มาสร้างเป็นคำแนะนำ และกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ รวมถึงแนวทางในการทำการตลาดจากการประเมินด้วยข้อมูลในทุกๆ ด้าน
บทที่ 5 Data Part
Garbage in - Garbage out
ทำความรู้จักทฤษฎีในการจัดเตรียมข้อมูล และ Model ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่อาจจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ แตกต่างจากความเป็นจริง และใช้ประโยชน์ไม่ได้จริง จนอาจจะส่งผลเสียต่อธุรกิจเนื่องจากความผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูล
สิ่งที่ต้องระวังในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
รวบรวมสิ่งที่ต้องระวังต่างๆ ในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
บทที่ 6 Data Collection
Data Collection
รูปแบบการเก็บข้อมูลเพื่อมาทำวิจัย และเพื่อใช้ต่อในการวิเคราะห์ข้อมูล
- Interview
- Face-to-Face Interview
- CAPI & CATI
- Telephone Interview
- Mail Survey
Pre-Test
การประเมินความถูกต้องของการออกแบบการเก็บข้อมูลเพื่อวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อลดโอกาสการเก็บข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และจะไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริง
Type of Variables
ประเภทของตัวแปรในการเก็บข้อมูล
- Independent Variables
- Dependent Variables
บทที่ 7 Data Screening
Data Screening
- การประเมินข้อมูล ว่าข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลนั้น สามารถนำมาใช้ต่อได้จริงหรือไม่ รวมถึงเทคนิคการปรับแต่งข้อมูล ให้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ 
- เพื่อลดโอกาสความผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูล อันเนื่องมาจากการเก็บข้อมูล
   - Screening
   - Missing Data
   - Normality
   - Outlier
- Calculation
- Correction
Data Partition
ทำความเข้าใจ ในเรื่องการแบ่งสัดส่วนของข้อมูล (Data Partition) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์ข้อมูลให้แม่นยำยิ่งขึ้น
บทที่ 8 Source of Data
Source of Data
ทำความเข้าใจ การแบ่งรูปแบบของข้อมูลที่จะนำมาใช้ต่อ ในการวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะ และเลือกชุดข้อมใูลที่จะนำมาทำ Data Visualization ได้อย่างถูกต้อง
Primary Data
ทำความรู้จัก ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่สามารถตอบโจทย์ และความต้องการเชิงธุรกิจรวมถึงวางแผนการทำการตลาดได้อย่างตรงเป้าหมายมากกว่า
- Qualitative Research
   การเก็บ ข้อมูลปฐมภูมิ ลเพื่อทำวิจัย ที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
   - Focus Group
   - In-Dept Interview
- Quantitative Research การเก็บ
   ข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อทำวิจัย ที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
Secondary Data
ทำความรู้จัก ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่สามารถเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมและภาพรวมของตลาดได้ดี รวมถึงการหาข้อมูลเชิงทุติยภูมิเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 9 Data Collection Hands-on Workshop
Hands-on Workshop
พาลงมือทำจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อ
- Data Collection
- Step-by-step Hands-on Workshop
บทที่ 10 Business Analytic Case Hands-on Workshop
Hands-on Workshop
พาลงมือทำจริง ด้วยโจทย์ตัวอย่าง โจทย์ธุรกิจของบริษัทชั้นนำ ที่ต้องการตัดสินใจกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อ
- Business Analytic Case
- Step-by-step Hands-on Workshop
บทที่ 11 Research Primary Data Hands-on Workshop
Hands-on Workshop
พาลงมือทำจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเพื่อวิจัย โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยย่นระยะเวลาการเก็บข้อมูล
- Research Primary Data
- Step-by-step Hands-on Workshop
บทที่ 12 Data Visualization Fundamental
Data Visualization Tools
ทำความรู้จักเครื่องมือในการแปลงข้อมูลเป็นภาพ (Data Visualization) เพื่อใช้ใน
การวิเคราห์ข้อมูลขั้นสูง
Data Visualization Use Case
ตัวอย่างการใช้ Data Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบต่างๆ
ทำความเข้าใจ วัตถุประสงค์และการอ่านค่า ของ Graph และการแสดงผลรูปแบบต่างๆ
Data Visualization Element Breakdown
ลงรายละเอียดการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Data Visualization เพื่อให้สามารถแสดงผลออกมาได้ตรงวัตถุประสงค์ที่สุด
บทที่ 13 Data Visualization Hands-on Workshop
Hands-on Workshop
พาลงมือทำจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำ Data Visualization ได้แบบ step-by-step
- Data Preparation
- Data Visualization
- Step-by-step Hands-on Workshop
บทที่ 14 Visualize Data on Google Data Studio
Hands-on Workshop
พาลงมือทำจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำ Data Visualization บน Google Data Studio ได้
- Data Visualization with Google Data Studio
- Step-by-step Hands-on Workshop
บทที่ 15 Add-on for Google Data Studio
Advance Add-on for Google Data Studio
เครื่องมือและฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ของ Google Data Studio ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆ เพิ่มเติมได้
Example Use Case for Google Data Studio
ตัวอย่างการใช้เครื่องมือและฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ของ Google Data Studio เพื่อต่อยอดในการวิเคราะห์ข้อมูลจากช่องทางอื่นๆ ในอนาคต

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

อ. นพ พงศธร ธนบดีภัทร

ประวัติผลงานที่โดดเด่น
รางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี (JUMC STAR)
สมาคมนิสิตเก่า MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรับรองคุณวุฒิ
Specialization in Strategy
Harvard Business School (HBX)
Harvard University
ประวัติการศึกษา
Global Business
Harvard Business School (HBX)
Harvard University
Computer Engineer
King Mongkut's University of Technology Thonburi
ประวัติการสอน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร Global Executive MBA)
อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : MBA)
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย Thailand Management Association (TMA)
ผู้สอนหลักสูตร Digital Transformation
ที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญ
- บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (SCG)
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประธานกรรมการ (President)
บริษัท เอ็ดดิคท์ จำกัด

Eddu คอร์ส

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด
สำหรับองค์กร
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
magic-wandheartlicensefilm-playbubblechart-barshistory

We use cookies, please see our policy and setting

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram